W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

IGN.6733.5.2021.DB – Obwieszczenie Burmistrza Mirosławca z dnia 03 września 2021 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV wraz z dwoma złączami kablowo-pomiarowymi oraz szafą i liniami kablowymi nN 0,4kV na dz. nr 364 i 298/1 położonych w jednostce w obrębie 0027 Jabłonowo, w celu zasilania elektroenergetycznego budynków rekreacyjnych, które będą zlokalizowane na dz. nr 298/5, 298/6 i 298/7 położonych w m. Drzewoszewo)

pieczątka Urzędu Miejskiego w Mirosławcu
IGN.6733.5.2021.DB

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIROSŁAWCA
z dnia 03 września 2021 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego


Burmistrz Mirosławca na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 735)   oraz art. 50, 53 ust. 1 i 59  ustawy z dnia 27 marca 2003 r.    o planowaniu   i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741), zawiadamia iż, w dniu 03 września 2021 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV wraz z dwoma złączami kablowo-pomiarowymi ZKP oraz szafą SK3 i liniami kablowymi nN 0,4kV na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 364 i 298/1 położonych w jednostce ewidencyjnej 321703_5 Mirosławiec – Obszar Wiejski, w obrębie 0027 Jabłonowo, gmina Mirosławiec, w celu zasilania elektroenergetycznego budynków rekreacyjnych, które będą zlokalizowane na działkach nr 298/5, 298/6 i 298/7 położonych w m. Drzewoszewo.

Przedmiotowa decyzja została wydana na wniosek ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Strzeszyńskiej 58, 60-479 Poznań reprezentowanej przez Pełnomocnika Pana Bartosza Białczyka.

Wobec powyższego informuje się, że Stronom niniejszego postępowania przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Mirosławcu w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.

W tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Podpisano przez Zastępcę Burmistrza
 w dniu 03 września 2021 r.

Zamieszczono na tablicach ogłoszeń UM w Mirosławcu oraz w BIP UM w Mirosławcu  w  dniu  03 września 2021 r. 

 
Czas   znajdowania   się   obwieszczenia   w   BIP   UM
w  Mirosławcu: 03 wrzesień 2021 r.  – 16 wrzesień 2021 r.
Podpisano przez Zastępcę Burmistrza w dniu  03 września 2021 r.
                                    (podpis)

Załączniki

Powiadom znajomego