W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

ROZPORZĄDZENIE NR 16/2021 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz wprowadzenia minimalnych zasad bioasekuracji przy udostępnianiu wybiegów dla stad gęsi reprodukcyjnych i rzeźnych w związku z sytuacją epizootyczną spowodowaną wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI) u drobiu i dzikiego ptactwa

orzeł biały godło

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 2 – Poz. 2123

ROZPORZĄDZENIE NR 16/2021 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO
z dnia 17 maja 2021 r.
w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz wprowadzenia minimalnych zasad bioasekuracji przy udostępnianiu wybiegów dla stad gęsi reprodukcyjnych i rzeźnych w związku z sytuacją epizootyczną spowodowaną wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI) u drobiu i dzikiego ptactwa


Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1, pkt 7, pkt 8a, pkt 8f, pkt 8j ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r., poz. 1421) oraz art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1464), na wniosek Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, zarządza się, co następuje:
§ 1. Za obszar, na którym występuje zagrożenie wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania – wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) uznaje się teren województwa zachodniopomorskiego.
§ 2. 1. Na obszarze zagrożonym wystąpieniem choroby, o którym mowa w § 1, nakazuje się utrzymywanie gęsi w sposób ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami oraz innym drobiem utrzymywanym w gospodarstwie, w szczególności w zamkniętych obiektach budowlanych;
2. Jeżeli nie jest możliwe utrzymywanie gęsi w sposób wskazany w ust. 1, nakazuje się ograniczenie ryzyka kontaktu bezpośredniego i pośredniego gęsi z dzikimi ptakami i udostępnianie wybiegów pod następującymi warunkami:
a) wybieg dla gęsi należy ogrodzić,
b) powierzchnia wybiegu powinna wynosić:
– co najmniej 0,5 m2 na sztukę w przypadku gęsi reprodukcyjnych,
– co najmniej 1 m2 na każde 19 kg – dla młodych gęsi rzeźnych,
c) przed wypuszczeniem gęsi na wybieg należy uprzednio przeszukać teren wybiegu, jak również jego bezpośrednie otoczenie oraz otoczenie gospodarstwa w promieniu 250 metrów, celem wykrycia ewentualnych zwłok dzikiego ptactwa lub konających dzikich ptaków, a w przypadku ich ujawnienia nie wypuszczać gęsi na wybieg oraz niezwłocznie poinformować właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii celem pobrania prób do badań laboratoryjnych w kierunku HPAI,
d) teren wybiegu należy odkazić przy użyciu środka dezynfekcyjnego przed każdym wypuszczeniem gęsi,
e) ściółka stosowana na wybiegu powinna pochodzić z miejsca, w którym składowana jest w sposób skutecznie zabezpieczający przed kontaktem z dzikim ptactwem, a jeżeli nie jest to możliwe – wyłącznie po uprzednim odkażeniu środkiem dezynfekcyjnym, DZIENNIK URZEDOWY
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
Szczecin, dnia 18 maja 2021 r.
Poz. 2123
Podpisany przez:
Hanna Rejman; ZUW
Data: 18.05.2021 13:16:46
f) teren wybiegu dla gęsi należy zaopatrzyć w skuteczne odstraszacze przed dzikimi ptakami (np. wizualne, dźwiękowe),
g) gęsi należy wypuszczać na wybieg w ciągu dnia między godziną 10.00 a godziną 16.00,
h) w przypadku, gdy na terenie wybiegu znajdują się zbiorniki wodne należy uniemożliwić gęsiom dostęp do tych miejsc.
3. Posiadaczom gęsi nakazuje się prowadzenie dokumentacji dotyczącej czynności związanych z realizacją nakazów określonych w ust. 2.
4. Dokumentacja, o której mowa w ust. 3 powinna wskazywać osoby odpowiedzialne za wdrażanie zasad bioasekuracji i ich weryfikację, zawierać informacje dotyczące rodzaju i ilości zużytych środków dezynfekcyjnych, informacje o ewentualnych awariach i naprawach wykonywanych na terenie wybiegów oraz o wszelkich ujawnionych na terenie wybiegu anomalii, w szczególności stwierdzenia jakichkolwiek objawów klinicznych lub upadków gęsi, gromadzenia się w okolicy gospodarstwa dzikich ptaków i występowania u nich jakichkolwiek objawów chorób, w tym osłabienia i padnięć.
§ 3. Na obszarze zagrożonym wystąpieniem choroby, o którym mowa w § 1, zakazuje się:
1) pojenia i karmienia gęsi na wybiegu,
2) stosowania zielonki do karmienia gęsi.
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej, w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gmin położonych na obszarze, o którym mowa w § 1.
§ 5. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym

Województwa Zachodniopomorskiego.
WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI Zbigniew Bogucki

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego