W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu osobowego Opel Vivaro

Wersja strony w formacie XML

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA

Burmistrz Mirosławca ogłasza aukcję na sprzedaż samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych Opel Vivaro.

 
Przedmiotem sprzedaży jest samochód osobowy (do przewozu osób niepełnosprawnych) Opel Vivaro nr rej. ZWA 30RY, rok produkcji 2013, VIN nr W0LJ7B7BSDV605793, przebieg 271540 km, data ważności badania technicznego – 21.08.2021 r., liczba miejsc – 9, kolor szary metalik, skrzynia biegów – manualna - 6 biegowa, silnik z zapłonem samoczynnym (diesel) o pojemności 1995 cm3 i mocy 84 kW (113 KM).

I. Aukcja odbędzie się w dniu 17 marca 2021 r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Mirosławcu, ul. Wolności 37 (sala narad nr 107 na I piętrze).

II.   Cena wywoławcza : 34.600,00 zł brutto.

III.Ustala się następujące warunki aukcji: 

a.                  Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej (3.460,00 złotych) należy wpłacić na konto Gminy
i Miasta Mirosławiec nr 78 8941 1032 0092 2937 2000 0030 w Spółdzielczym Banku Ludowym w Złotowie Oddział Mirosławiec najpóźniej 15 marca 2021 roku. Za datę wniesienia wadium uważa się datę jego wpływu na konto urzędu. W tytule wpłaty należy wpisać „Wadium na sprzedaż w aukcji samochodu osobowego Opel Vivaro”. Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra aukcję, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia ruchomości. Pozostałym osobom wadium zostaje zwrócone
w ciągu trzech (3) dni po przeprowadzeniu aukcji. Wadium przepada na rzecz Gminy Mirosławiec w razie uchylenia się uczestnika aukcji, który wygrał aukcję, od zawarcia umowy sprzedaży w ustalonym miejscu i terminie. 

b. Minimalne postąpienie określa się w wysokości 100,00 zł.

c. Uczestnicy aukcji winni przed przystąpieniem do aukcji przedstawić Komisji:

1) Osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport).

2) Pełnomocnicy podmiotów gospodarczych – aktualny wypis z KRS dla podmiotów tam zarejestrowanych oraz pełnomocnictwo udzielone przez organ przedstawicielski określający zakres umocowania, aktualny wypis z CEIDG dla podmiotów tam zarejestrowanych oraz pełnomocnictwo udzielone przez właściciela firmy określające zakres umocowania.

3) Pełnomocnicy osób fizycznych – pełnomocnictwo w formie zwykłej pisemnej wraz z upoważnieniem do górnej granicy oferowanej ceny.

4) Dowód potwierdzający wpłatę wadium w wysokości 3.460,00 złotych.

d. Nieprzedłożenie wymaganych dokumentów wymienionych w ust. c skutkować będzie niedopuszczeniem do udziału w aukcji.

IV. Ustala się następujący sposób prowadzenia aukcji:

1. Aukcja odbywa się przez podniesienie ręki osoby biorącej udział w aukcji oraz głośne podanie oferowanej ceny i nazwiska osoby biorącej udział w aukcji.

2. Komisja prowadząca aukcję czuwa nad przebiegiem aukcji.

3. O rozstrzygnięciu aukcji decyduje wielkość i kolejność zaoferowanej ceny.

4. Po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte. Oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać po złożeniu przez innego uczestnika aukcji, oferty korzystniejszej.

5. Aukcja jest ważna bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej, co najmniej o jedno postąpienie.

6. Protokół aukcji sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

V.  1. Podstawę do podpisania umowy sprzedaży stanowi protokół aukcji, zawarcie umowy następuje z chwilą udzielenia przybicia.

2. Umowa sprzedaży winna być podpisana w terminie 10 dni od dnia aukcji. Z uzasadnionych przyczyn Burmistrz może ten termin przesunąć. 

3. Zwycięzca aukcji jest zobowiązany zapłacić ustaloną w aukcji cenę sprzedaży przedmiotu, przelewem na rachunek bankowy – Urząd Miejski w Mirosławcu, Bank: SBL Złotów O/Mirosławiec konto nr 57 8941 1032 0092 2937 2000 0020 przed zawarciem umowy sprzedaży, w terminie i w sposób umożliwiający potwierdzenie wpływu środków na konto.

VI. Dodatkowe informacje: Urząd Miejski w Mirosławcu, ul. Wolności 37, pok. Nr 10 , tel. 067 259 62 60


Burmistrz Mirosławca

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane