W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

GIŚ.6733.4.2018.DB – obwieszczenie Burmistrza Mirosławca z 21.01.2021 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15 kV, słupa SN-15 kV, dwóch małogabarytowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV oraz elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV na działkach nr 21/5, 31, 115/16, 558/10, 561/2, 612, 621/3, 694/21, 954/16 oraz 992 zlokalizowanych w Mirosławcu.

Wersja strony w formacie XML

pieczątka Urzędu Miejskiego w Mirosławcu
GIŚ.6733.4.2018.DB

 

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIROSŁAWCA
z dnia 21 stycznia 2021 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji celu publicznego


 
Burmistrz Mirosławca na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 256),  art. 50, 53 ust. 1 i 59  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293), zawiadamia iż, w dniu 21 stycznia 2021 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotycząca  budowy elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15 kV, słupa SN-15 kV,  dwóch małogabarytowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV oraz elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 21/5, 31, 115/16, 558/10, 561/2, 612, 621/3, 694/21, 954/16 oraz 992 położonych w Mirosławcu, w  obrębie  M. Mirosławiec  (0001).
Przedmiotowa decyzja została wydana na wniosek Enea Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań reprezentowanej przez Pełnomocnika Pana Piotra Kruszyńskiego.
Wobec powyższego informuje się, że Stronom niniejszego postępowania przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Mirosławcu w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.
W tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Podpisano przez Zastępcę Burmistrza
w dniu 21 stycznia 2021 r.

Zamieszczono na tablicy ogłoszeń UM Mirosławiec oraz w BIP UM Mirosławiec  w  dniu  21 stycznia 2021 r.

Czas znajdowania się obwieszczenia w BIP
UM w Mirosławcu: 21 styczeń 2021 r. – 3 luty 2021 r.
Podpisano przez Zastępcę Burmistrza w dniu 21 stycznia 2021 r.
                                                 (podpis)

 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane