W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

IGN.6733.8.2019.DB – obwieszczenie Burmistrza Mirosławca z dnia 12.11.2019 r. o wydaniu dec. o ustal. lokaliz. inwestycji celu publicz. dla budowy podziemnych linii kablowych SN-15kV o dł. ok. 125m, podziemnych linii kablowych nn-0,4kV o łącznej dł. ok. 310m, złączy kablowo-pomiarowych nn-0,4kV oraz małogabarytowej stacji transformatorowej SN/nn na dz. nr 135/15, 138, 171, 172/4, 177/9, 178/9, 417/3, 979/8, 979/12 i 984 położonych w rejonie ul. Spokojnej i Wolności w Mirosławcu (0001 M. M-c).

XML

Treść

pieczątka Urzędu Miejskiego w Mirosławcu

GIŚ.6733.8.2019.DB

 

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIROSŁAWCA
z dnia 12 listopada 2019 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego

 

Burmistrz Mirosławca na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096)  w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) zawiadamia iż, w dniu 12 listopada 2019 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotycząca  budowy  sieci elektroenergetycznej,  w tym: podziemnych linii kablowych SN-15kV o długości trasy ok. 125m, podziemnych linii kablowych nn-0,4kV o łącznej długości trasy ok. 310m, złączy kablowo-pomiarowych nn-0,4kV o max. wymiarach w przyziemiu 0,85m x 0,3m oraz małogabarytowej stacji transformatorowej SN/nn na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 135/15, 138, 171, 172/4, 177/9, 178/9, 417/3, 979/8, 979/12 i 984 położonych w rejonie ul. Spokojnej i Wolności  w Mirosławcu w jednostce ewidencyjnej 321703_4 Mirosławiec – Miasto, w obrębie 0001 M. Mirosławiec. Projektowana lokalizacja małogabarytowej stacji transformatorowej to działka oznaczona geodezyjnie nr 177/9.
Przedmiotowa decyzja została wydana na wniosek Enea Operator Sp.  z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań reprezentowanej przez Pełnomocnika Pana Piotra Kruszyńskiego.
Wobec powyższego informuje się, że Stronom niniejszego postępowania przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Urzędu Miejskiego  w Mirosławcu w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.
W tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.
 
                                                                                Podpisano przez Zastępcę Burmistrza
                                                                                w dniu 12 listopada 2019 r.
 
Zamieszczono na tablicy ogłoszeń UM Mirosławiec oraz w BIP UM Mirosławiec  w  dniu  12 listopada 2019 r.

 

Czas znajdowania się obwieszczenia w BIP

UM w Mirosławcu: 12 listopad 2019 r. – 25 listopad 2019 r.

Podpisano przez Zastępcę Burmistrza w dniu 12 listopada 2019 r.

                                          (podpis)

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane