W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

IGN.6733.9.2019.DB - obwieszczenie Burmistrza Mirosławca z dnia 8 listopada 2019 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem wraz z zespołem gazowym w rejonie miejscowości Mirosławiec i Chojnica na dz. nr 186/4 (obręb M. Mirosławiec (0001)) oraz na dz. nr 590, 63, 31, 30, 65, 27/1, 33, 32/12 i 32/13 (obręb Mirosławiec 34 (0034))

Wersja strony w formacie XML

pieczątka Urzędu Miejskiego w Mirosławcu

IGN.6733.9.2019.DB

 

 

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIROSŁAWCA
z dnia 8 listopada 2019 r.
o zakończeniu postępowania administracyjnego

 

 

Burmistrz Mirosławca na podstawie art. 10 § 1,  art. 49 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) zawiadamia iż zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej  średniego ciśnienia  o ciśnieniu do 0,5 MPa z rur PE  o śr. 160 i 125 mm  i  długości około 2100 m  z przyłączem z rury PE o średnicy 90 mm wraz z zespołem gazowym Q=300 m3/h w rejonie miejscowości Mirosławiec i Chojnica na działce oznaczonej geodezyjnie nr 186/4 położonej     w jednostce ewidencyjnej 321703_4, Mirosławiec – Miasto, w obrębie M. Mirosławiec  (0001) oraz na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 590, 63, 31, 30, 65, 27/1, 33, 32/12 i 32/13 położonych w jednostce ewidencyjnej 321703_5, Mirosławiec – Obszar Wiejski,   w obrębie Mirosławiec 34 (0034).
W związku z powyższym przed wydaniem decyzji istnieje możliwość zapoznania się z aktami oraz składania wniosków i uwag względem przedmiotowej sprawy w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu, ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec w pok. nr 9 (tel. 67 259 61 85), od poniedziałku do środy w godzinach od 700 do 1500, w czwartek w godzinach od 700 do 1600  lub  w piątek w godzinach od 700do 1400 w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. Po tym terminie zostanie wydana decyzja w oparciu o dokumenty posiadane w aktach sprawy.
 
                                                                                 Podpisano przez Zastępcę Burmistrza
                                                                                 w dniu 8 listopada 2019 r.
 
Zamieszczono na tablicy ogłoszeń UM Mirosławiec oraz w BIP UM Mirosławiec  w  dniu  8 listopada 2019 r.

 

Czas    znajdowania    się     obwieszczenia   w   BIP   UM

w   Mirosławcu:   8 listopad  2019 r. – 21  listopad  2019 r.

Podpisano przez Zastępcę Burmistrza w dniu 8 listopada  2019 r.

                                                 (podpis)

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane