W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Obwieszczenie Burmistrza Mirosławca z dnia 14.10.2019 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy podziemnej linii kablowej SN – 15 kV o dł. ok. 750m, podziemnej linii kablowej nn-0,4 kV o dł. ok. 80m, małogabarytowej stacji transformatorowej SN/nn oraz złącz kablowo-pomiarowych na dz. nr 630, 629 i 666 (obręb Hanki (0030)) oraz na dz. nr 230/1, 236/5 i 236/4 (obręb Bronikowo (0029)).

Wersja strony w formacie XML

pieczątka Urzędu Miejskiego w Mirosławcu

GIŚ.6733.7.2019.DB

 

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIROSŁAWCA
z dnia 14 października 2019 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego

 

Burmistrz Mirosławca na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096)  w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) zawiadamia iż, w dniu 14 października 2019 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotycząca  budowy podziemnej linii kablowej SN – 15 kV o długości ok. 750m, podziemnej linii kablowej nn-0,4 kV o długości ok. 80m, małogabarytowej stacji transformatorowej SN/nn oraz złącz kablowo-pomiarowych na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 630, 629 i 666 położonych w jednostce ewidencyjnej 321703_5, Mirosławiec – Obszar Wiejski, w obrębie Hanki  (0030) oraz na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 230/1, 236/5 i 236/4 położonych w jednostce ewidencyjnej 321703_5, Mirosławiec – Obszar Wiejski, w obrębie Bronikowo  (0029), gmina Mirosławiec.

Przedmiotowa decyzja została wydana na wniosek Enea Operator Sp.  z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań reprezentowanej przez Pełnomocnika Pana Piotra Kruszyńskiego.

Wobec powyższego informuje się, że Stronom niniejszego postępowania przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Mirosławcu w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.

W tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

                                                                                Podpisano przez Zastępcę Burmistrza

                                                                                w dniu 14 października 2019 r.

 

Zamieszczono na tablicy ogłoszeń UM Mirosławiec oraz w BIP UM Mirosławiec  w  dniu  14 października 2019 r.

 

Czas znajdowania się obwieszczenia w BIP

UM w Mirosławcu: 14 październik 2019 r. – 28 październik 2019 r.

Podpisano przez Zastępcę Burmistrza w dniu 14 października 2019 r.

                                          (podpis)

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane