W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

IGN.6733.8.2019.DB - OBWIESZCZENIE z dnia 24.09.2019 r. o przesłaniu projektu decyzji o ustal. lok. inwest. celu publicz. dotyczącego budowy sieci elektroenergetycznej, w tym: podziemnych linii kablowych SN-15kV o dł. ok. 125m, podziem. l. kabl. nn-0,4kV o łącznej dł. ok. 310m, złączy kablowo-pomiarowych nn-0,4kV oraz małogabarytowej stacji transformat. na dz. nr 135/15, 138, 171, 172/4, 177/9, 178/9, 417/3, 979/8, 979/12 i 984 w M-cu do uzgod.

XML

Treść

pieczątka Urzędu Miejskiego w Mirosławcu

IGN.6733.8.2019.DB

 

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIROSŁAWCA
z dnia 24 września 2019 r.
o przesłaniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego do uzgodnień

 

 

Burmistrz Mirosławca na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) zawiadamia o  przesłaniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego budowy sieci elektroenergetycznej, w tym: podziemnych linii kablowych SN-15kV o długości trasy ok. 125m, podziemnych linii kablowych nn-0,4kV o łącznej długości trasy ok. 310m, złączy kablowo-pomiarowych nn-0,4kV o max. wymiarach w przyziemiu 0,85m x 0,3m oraz małogabarytowej stacji transformatorowej SN/nn na działkach nr 135/15, 138, 171, 172/4, 177/9, 178/9, 417/3, 979/8, 979/12 i 984 położonych w rejonie ul. Spokojnej i Wolności w Mirosławcu, w obrębie 0001 M. Mirosławiec do uzgodnienia.
Wobec powyższego informuje się, iż zgodnie z art. 10 § 1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, właścicielom działek, jak również stronom tego  postępowania,  przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium prowadzonego postępowania.
Z aktami sprawy można się zapoznać  w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu, ul. Wolności 37, w pok. nr 9 (tel. 67 259 61 85), od poniedziałku do środy w godzinach od 700 do 1500, w czwartek w godzinach od 700 do 1600  lub w piątek w godzinach od 700do 1400 w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
                                                                  Podpisano przez Zastępcę Burmistrza
                                                                  w dniu  24 września  2019 r.
 
Zamieszczono na tablicy ogłoszeń UM Mirosławiec oraz w BIP UM Mirosławiec  w  dniu  24 września 2019 r.

 

Czas     znajdowania     się     obwieszczenia      w     BIP     UM

w Mirosławcu:     24 wrzesień    2019 r.  – 7 październik  2019 r.

Podpisano przez Zastępcę Burmistrza w dniu 24 września 2019 r.

                                                 (podpis)

 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane