Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

GIŚ.6733.3.2019.DB - Obwieszczenie BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 25 czerwca 2019 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy podziemnej linii kablowej SN–15 kV, podziemnych linii kablowych nn–0,4 kV oraz małogabarytowej stacji transformatorowej SN/nn na dz. nr 24/4, 356, 357/1, 531, 560 oraz 667 położonych w Hankach, w obrębie Hanki (0030), gmina Mirosławiec.

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść


pieczątka Urzędu Miejskiego w Mirosławcu

GIŚ.6733.3.2019.DB

 

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIROSŁAWCA
z dnia 25 czerwca 2019 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego

 

Burmistrz Mirosławca na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096)  w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) zawiadamia iż, w dniu 25 czerwca 2019 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotycząca  budowy podziemnej linii kablowej SN–15 kV, podziemnych linii kablowych nn–0,4 kV oraz małogabarytowej stacji transformatorowej SN/nn na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 24/4, 356, 357/1, 531, 560 oraz 667  położonych w jednostce ewidencyjnej 321703_5 Mirosławiec – Obszar Wiejski w miejscowości Hanki, w obrębie Hanki  (0030), gmina Mirosławiec.
Przedmiotowa decyzja została wydana na wniosek Enea Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań reprezentowanej przez Pełnomocnika Pana Piotra Kruszyńskiego.
Wobec powyższego informuje się, że Stronom niniejszego postępowania przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Urzędu Miejskiego  w Mirosławcu w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.
W tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.
 
                                                                   Podpisano przez Zastępcę Burmistrza
                                                                   w dniu 25 czerwca 2019 r.
 
Zamieszczono na tablicy ogłoszeń UM Mirosławiec oraz w BIP UM Mirosławiec  w  dniu  25 czerwca 2019 r.

 

Czas znajdowania się obwieszczenia w BIP

UM w Mirosławcu: 25 czerwiec 2019 r. – 8 lipiec 2019 r.

Podpisano przez Zastępcę Burmistrza w dniu 25 czerwca 2019 r.

                                          (podpis)

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij