W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Protokół nr 14/2020 z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej w dniu 29.01. 2020 r.

Protokół nr 14/2019

z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej

które odbyło się w dniu 29.01. 2020 r. w godz. 12.00- 13.15

w pomieszczeniu socjalnym Urzędu Miejskiego w Mirosławcu

Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji oraz zaproszeni goście wg załączonych do protokołu list obecności ( zał. nr 1 i nr 2). 

1.  Otwarcie 14 posiedzenia Komisji Polityki Społecznej.

2.  Stwierdzenie quorum.

3.  Przyjęcie porządku obrad.

4.  Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.

5.  Informacja na temat kalendarza imprez Ośrodka Kultury w Mirosławcu na 2020 rok.

6.  Informacja na temat bezpieczeństwa w budynkach użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola, świetlice).

7.  Zaopiniowanie projektów uchwał.

8.  Interpelacje i zapytania Radnych.

9.  Wnioski i oświadczenia Radnych.

10. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Ad.1
Otwarcie 3 posiedzenia Komisji Polityki Społecznej.

O godz. 13.00 Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej Janusz Beer otworzył 14 posiedzenie Komisji, witając członków Komisji oraz zaproszonych gości.

Ad.2
Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Komisji po przeanalizowaniu listy obecności poinformował, iż w posiedzeniu uczestniczy 5 członków Komisji, co stanowi quorum pozwalające na obradowanie i podejmowanie prawomocnych decyzji. 

Nieobecny Radny Grzegorz Plewa

Ad.3
Przyjęcie porządku obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem zmian do porządku obrad przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.4
Przyjęcie protokołów z poprzednich  posiedzeń Komisji.

W związku z brakiem zastrzeżeń przystąpiono do przyjęcia protokołu z 11 posiedzenia Komisji.

Głosowanie:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół z 11 posiedzenia Komisji.

W związku z brakiem zastrzeżeń przystąpiono do przyjęcia protokołu z 12 posiedzenia Komisji.

Głosowanie:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół z 12 posiedzenia Komisji.

W związku z brakiem zastrzeżeń przystąpiono do przyjęcia protokołu z 13 posiedzenia Komisji.

Głosowanie:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół z 13 posiedzenia Komisji.

Ad.5

Informacja na temat kalendarza imprez Ośrodka Kultury w Mirosławcu na 2020 rok.

W/w informacja stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

Na posiedzenie Komisji przybyła Anna Dzida Dyrektor Ośrodka Kultury w Mirosławcu. 

Anna Dzida poinformowała, iż przedłożony harmonogram stanowi jedynie propozycję, która w ciągu roku może ulec zmianie. Przedstawiony został plan wydarzeń zarówno cyklicznych jak i  stałych. Na miesiąc luty br. zaplanowano Dzień otwarty Muzeum Walk o Wał Pomorski (9 luty), obchody 73 rocznicy walk o Mirosławiec (10 luty). Od 10 do 24 lutego odbywać się będą zajęcia instruktorskie „Ferie zimowe bez nudy” w ramach, których będą organizowane warsztaty artystyczne, wyjazd do kina, na kręgle. Dnia 12 lutego br. oraz 21 lutego br. w sali widowiskowej OKwM odbędzie się spektakl teatralny „Latający kufer” oraz „Pipi w skarpetach” w wykonaniu Teatru KRAK-ART z Krakowa. Dnia 24 lutego br. nastąpi zakończenie wystawy „Gen Wolności” IPN oraz 28 lutego otwarcie wystawy „Polsko – Amerykańskie Historie” współpraca z Muzeum Kazimierza Pułaskiego. W miesiącu marcu br. odbędzie się: spotkanie z teatrem UHURU, spektakl  „Wałęsa, moja miłość” Rozrywkowy Dzień kobiet; koncert  szlagierów polsko – włoskich; dyktando gminne; wiosenny koncert wokalno – taneczny; Międzynarodowy Dzień Poezji. 19 kwietnia – Akcja żonkil , rocznica  Powstania w Getcie Warszawskim  przy współpracy z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. W maju odbędzie się: Polska Biega (współorganizacja) n22.05 – Koncert akustyczny  M. Kowalonek; 26.05 – Koncert z okazji Dnia Matki. ! czerwca organizacja Dnia Dziecka oraz Bieg charytatywny. Przez miesiące wakacyjne organizowana jest Akcja Zielone Lato, 4 lipca – Festiwal Żubra. Oraz planowane są na 28 sierpnia 2020 r. dożynki z akcentem myśliwskim. W październiku planowane jest spotkanie z Teatrem w ramach programu Teatr Polska. 11 listopada 2020 r. Narodowe Święto Niepodległości, wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych, bieg/marsz z wąsem oraz dzień seniora. W miesiącu grudniu odbędzie się akcja Mikołaj z zapaleniem choinki miejskiej, koncert kolęd i pastorałek oraz warsztaty tematyczne – Świąteczna Manufaktura.

Radny Stanisław Orawiec zwrócił się z zapytaniem ile będzie wyjazdów w czasie ferii zimowych?

Anna Dzida poinformowała, iż pierwszy wyjazd organizowany będzie dla dzieci z wiosek i miasta Mirosławiec, na chwilę obecną przygotowywana jest lista chętnych. Drugi wyjazd będzie dla dzieci z Mirosławca Górnego ze względu na największa liczbę dzieci uczęszczających na zajęcia. Łącznie zaplanowanych jest 7 wyjazdów m.in. wycieczka do kona, na kręgle i do parku rozrywki. 

Radny Stanisław Orawiec zwrócił się z zapytaniem czy świetlica w Mirosławcu Górnym będzie czynna w każdy dzień?

Anna Dzida poinformowała, iż otwarcie świetlicy jest uzależnione od liczby uczęszczających dzieci. Zaplanowane jest, że będzie czynna od 9.00-15.00.

Radny Stanisław Orawiec zwrócił się z zapytaniem czy jest konieczność aby rodzice płacili za zajęcia w trakcie ferii zimowych?

Anna Dzida poinformowała, iż koszt 60,00 zł nie jest duży, a rodzice się temu nie sprzeciwiają.

Radny Stanisław Orawiec zwrócił się z zapytaniem o Teatr UHURU?

Anna Dzida poinformowała, iż Teatr UHURU jest ze Szczecina, który przedstawi spektakl pt. „Wałęsa, moja miłość” to zabawna fikcja teatralna, groteska oparta na wybranych faktach z życia byłego prezydenta Lecha Wałęsy, ale nawiązująca także do współczesności. Spektakl z dużym dystansem i dowcipem ukazuje osobę byłego przywódcy Solidarności oraz inne postaci z jego życia na tle współczesnej „wojny polsko-polskiej”. Poza humorem i ironicznym przymrużeniem oka spektakl ukazuje także inny – refleksyjny wymiar, w którym ważną rolę odgrywają wątki przemijania, historii, miłości, wybaczenia i kobiecości.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do przyjęcia informacji na temat kalendarza imprez Ośrodka Kultury w Mirosławcu na 2020 rok.

Głosowanie:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie przyjęła w/w informację. 

Ad.6
Informacja na temat bezpieczeństwa w budynkach użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola, świetlice).

W/w informacje stanowi załącznik nr 5 do niniejszego porządku obrad.

Na posiedzenie Komisji przybyły Krystyna Górniak Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mirosławcu oraz Katarzyna Pierzchała Dyrektor Szkoły Podstawowej w Piecniku

Radny Stanisław Orawiec zwrócił się z zapytaniem dotyczącym informacji o nowych wytycznych związanych z działaniem antyterrorystycznym?

Krystyna Górniak poinformowała, iż otrzymała pismo z Urzędu Miejskiego w Mirosławcu w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych, przy czym poinformowała wszystkich pracowników szkoły o zachowanie zwiększonej czujności w szkole.

Przewodniczący Komisji zwrócił się z zapytaniem czy alarmy próbne w szkołach i przedszkolu są rejestrowane?

Katarzyna Pierzchała poinformowała, iż wszystkie są rejestrowane. 

Przewodniczący Komisji poinformował, iż najbardziej niepokojąca z otrzymanych informacji jest z przedszkola „Słoneczko” w Mirosławcu, ponieważ są problemy z instalacją elektryczną.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż na inwestycję w przedszkolu potrzebna jest kwota 40-50 tys. zł. oprócz instalacji elektrycznej należy dokonać remontu zaplecza kuchennego, wymiany stolarki okiennej. Przygotowywana jest dokumentacja projektowa przez firmę.

Ad.7
Sprawozdanie Komisji polityki Społecznej z działalności w 2019 roku. 

W/w sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

W związku z brakiem pytań przystąpiono do przyjęcia sprawozdania Komisji z działalności w 2019 roku.

Głosowanie:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła w/w sprawozdanie.

Ad.8
Zaopiniowanie projektów uchwał.

-w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę, na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy i Miasta Mirosławiec
Sekretarz Gminy poinformowała, iż do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących: zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. Oddanie nieruchomości gminnych w dzierżawę, najem bądź użytkowanie na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony następuje z zachowaniem przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami. Stosownie do regulacji prawnej zawartej w art. 37 ust. 4 ustawy, zawarcie umów na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony następuje w drodze przetargu. Z delegacji tego przepisu wynika również, iż wojewoda albo odpowiednia rada mogą wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.

Projekt uchwały dotyczy zawarcia umowy dzierżawy z Ośrodkiem Kultury w Mirosławcu – samorządową instytucją kultury na czas nieoznaczony : nieruchomości zabudowanej świetlicą wiejską w miejscowości Bronikowo.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę, na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy i Miasta Mirosławiec.

Głosowanie:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę, na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy i Miasta Mirosławiec.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5  do niniejszego protokołu.

-w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy i Miasta Mirosławiec
Sekretarz Gminy poinformowała, iż w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Mirosławiec upoważnia Burmistrza Mirosławca do zawierania umów na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony, natomiast nie przewiduje upoważnienia do zawierania kolejnych umów dotyczących tej samej nieruchomości. W związku z powyższym na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, wymagana jest zgoda Rady Miejskiej. Zgodnie z przepisem art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy wymaga zgody Rady Miejskiej.

W przypadku, gdy na dzierżawę nieruchomości wpłynie więcej niż jeden wniosek, wydzierżawienie  odbędzie się w trybie przetargu.

O godz. 12.42  wrócił radny Grzegorz Plewa. Obecnych na posiedzeniu 6 radnych.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy i Miasta Mirosławiec.

Głosowanie:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy i Miasta Mirosławiec.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

-w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2020 r. w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec
Sekretarz Gminy poinformowała, iż w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli - w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Zgodnie z § 5 i § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli (Dz. U. z 2019 r. poz. 1653), organ prowadzący szkoły do dnia 31 stycznia danego roku opracowuje na każdy rok kalendarzowy plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz w porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek, ustala corocznie  maksymalną kwotę dofinansowania opłat, o których mowa w art. 70a ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy Karta Nauczyciela, oraz specjalności i formy kształcenia nauczycieli prowadzone przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane.

Podziału środków dokonuje się po zasięgnięciu opinii zakładowych organizacji związkowych.

Przewodniczący Komisji zwrócił się z zapytaniem czy kwota dofinansowania 1.500,00 zł za kształcenie nauczycieli jest na jeden semestr?

Sekretarz Gminy poinformowała, iż kwota dofinansowania jest maksymalna na jeden semestr, jeśli doskonalenie zawodowe będzie trwało dwa semestry należy również dofinansować. Zabezpieczenie środków jest na podstawie złożonych wniosków nauczycieli.

Radny Stanisław Orawiec zwrócił się z zapytaniem dotyczącym nie wykorzystania kwoty dofinansowania kształcenia nauczycieli.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż środki nie zostaną wykorzystane na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli to zostaną w budżecie.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2020 r. w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec.

Głosowanie:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2020 r. w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec.

Ad.9
Interpelacje i zapytania Radnych.

W niniejszym punkcie nie zostały złożone żadne interpelacje i zapytania radnych.

Ad.10
Wnioski i oświadczenia Radnych.

Radny Grzegorz Plewa zwrócił się z zapytaniem, jak będzie remontowane przedszkole w Mirosławcu 2020 r.,  to co z Ośrodkiem Zdrowia, który tez wymaga remontu?

Burmistrz Mirosławca poinformowała, iż na Ośrodek Zdrowia nie ma środków finansowych na wykonanie tej inwestycji, przygotowywana jest dokumentacja do złożenia wniosku, najprawdopodobniej na początku września, więc wszelkie prace po rozstrzygnięciu złożonego wniosku rozpoczęłyby się w 2021 roku. A szukane jest duże dofinansowanie, bo z 50% będzie za mało.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż Państwo daje dofinansowanie na rozwój tzw. centrum usług społecznych, ale dofinansowanie jest 10%.

Radna Iwona Kłos zwróciła się z zapytaniem o oświetlenie cmentarza w Jabłonowie?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż dopisywane są różne tematy związane z oświetleniem. Zadania, które realizuje Enea Oświetlenie czas oczekiwania jest 2 lata.

Ad.11
Zamknięcie posiedzenia Komisji.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący  Komisji Społecznej Janusz Beer o godz. 13.15  zamknął 14 posiedzenie Komisji. 

Załączniki

Protokół pdf, 360 kB

Powiadom znajomego