W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Rady Miejskiej w dniu 20.12. 2019 r.

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki i Budżetu, Komisji Polityki Społecznej i Komisji Rewizyjnej, które odbyło się 20 grudnia 2019 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu w godz. 13.00- 14.20.

Obecni na sali członkowie Komisji oraz zaproszeni goście według załączonych do protokołu list obecności (zał. nr 1 i 2)

1.Otwarcie wspólnego posiedzenia komisji.
2.Stwierdzenie quorum.
3.Przyjęcie porządku obrad komisji.
4.Zaopiniowanie projektów uchwał.
5.Interpelacje i zapytania Radnych
6.Wnioski i oświadczenia Radnych.
7.Praca w ramach poszczególnych komisji:
a)   Komisja Rewizyjna:
·       opracowanie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 rok.

b)   Komisja Gospodarki i Budżetu:
·         Podsumowanie pracy Komisji w 2019 roku;
·     opracowanie planu pracy Komisji na 2020 rok.

c)    Komisja Polityki Społecznej:
·         Podsumowanie pracy Komisji w 2019 roku;

·       opracowanie planu pracy Komisji na 2020 rok;

8.    Zamknięcie wspólnego posiedzenia komisji.       

Ad.1
Otwarcie wspólnego posiedzenia komisji.

Wspólne posiedzenie komisji otworzył prowadzący wspólne obrady Piotr Suchojad, witając członków poszczególnych komisji stałych oraz zaproszonych gości.

Ad.2
Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Komisji poinformował, iż zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy  12 radnych ( Komisja Polityki Społecznej -6 członków, Komisja Gospodarki i Budżetu – 4 członków, Komisja Rewizyjna – 2 członków), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. 

Nieobecni: radny Stanisław Wesołowski, radna Katarzy Jurenc

Ad.3
Przyjęcie porządku obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 3  do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem zmian do przedłożonego porządku obrad przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.4
Zaopiniowanie projektów uchwał.

·         w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 rok;

Przewodniczący wspólnego posiedzenia Komisji poinformował, iż projekt budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na 2020 rok został szczegółowo omówiony podczas posiedzeń Komisji stałych 26 listopada  br.

Głosowanie Komisja Polityki Społecznej:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania, Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na 2020 rok.

Głosowanie Komisja Rewizyjna:

Za-2

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania, Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na 2020 rok.

Głosowanie Komisja Gospodarki i Budżetu:

Za-4

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania, Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na 2020 rok.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4  do niniejszego protokołu.

-w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2020-2026;
Przewodniczący wspólnego posiedzenia Komisji poinformował, iż projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2020-2026 został szczegółowo omówiony podczas posiedzeń Komisji stałych w 26 listopada  br.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały  
-w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2020-2026.

Głosowanie Komisja Polityki Społecznej:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania, Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2020-2026.

Głosowanie Komisja Rewizyjna:

Za-2

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania, Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2020-2026.

Głosowanie Komisja Gospodarki i Budżetu:

Za-4

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania, Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2020-2026.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5  do niniejszego protokołu.

O godz. 13.05 na posiedzenie komisji przybyła radna Katarzyna Jurenc. Obecnych na posiedzeniu 13 radnych.

-w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 rok;
Skarbnik Gminy poinformowała, iż zwiększa się dochody budżetowe w kwocie  20.419,00 zł z tytułu;

- zrealizowanych dochodów ze sprzedaży działek stanowiących drogi i nie ujętych w planie finansowym. Zwiększenie dochodów w rozdziale 60016 § 0770 w kwocie 30.000,00 zł i aktualizacja planu poprzez zmniejszenie dochodów w rozdziale 70005 § 0770 w kwocie 30.000,00 zł,

- zwiększonych wpływów z opłat za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych w 2019r. (rozdział 71035 § 0690) w kwocie 11.000,00 zł,

- odszkodowania z ubezpieczenia za zgłoszoną szkodę (rozdział 71035 § 0950) w kwocie 7.752,00 zł,

- wykonanych dochodów nieujętych w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Mirosławcu (rozdział 80101 §§ 0830, 0970) ogółem w kwocie 1.667,00 zł,

Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie  20.419,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów do naprawy płotu cmentarza komunalnego (rozdział 71035 § 4210) w kwocie 4.131,00 zł,

- zakup usług odbioru odpadów komunalnych z cmentarzy (rozdział 71035 § 4300) w kwocie 11.000,00 zł,

- zwiększenie planu finansowego wydatków Szkoły Podstawowej w Mirosławcu (rozdział 80101 §§ 4010, 4260) ogółem w kwocie 1.667,00 zł,

- zakup materiałów do naprawy płotu cmentarza zabytkowego (rozdział 92120 § 4210) w kwocie 3.621,00 zł,

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 30 grudnia 2019r. ogółem w kwocie 56.797,72 zł, z tego na;

- zabezpieczenie środków na bieżący remont dróg gminnych (rozdział 60016 § 4270) w kwocie 1.148,00 zł,

- zakup energii do Przychodni Zdrowia (rozdział 70005 § 4260) w kwocie 1.000,00 zł,

- zakup usług serwisowania oprogramowań na potrzeby Urzędu Miejskiego (rozdział 75023 § 4300) w kwocie 6.603,22 zł,

- zakup usług promocyjnych (rozdział 75075 § 4300) w kwocie 9.844,50 zł,

- zabezpieczenie planów finansowych wydatków w placówkach oświatowych;

1) w Szkole Podstawowej w Mirosławcu (rozdział 80101 § 4010) o kwotę 9.230,00 zł,

2) w Szkole Podstawowej w Piecniku (rozdział 80101 § 3020) o kwotę 4.230,00 zł,

- zakup sznurów i kurtyn świetlnych do  dekoracji bożonarodzeniowych (rozdział 90095 § 4210) w kwocie 24.390,00 zł,

- opłaty za administrowanie i czynsz świetlicy środowiskowej w Mirosławcu Górnym (rozdział 92109 § 4400) w kwocie 352,00 zł.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały  
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 rok.

Głosowanie Komisja Polityki Społecznej:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania, Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 rok.

Głosowanie Komisja Rewizyjna:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania, Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 rok.

Głosowanie Komisja Gospodarki i Budżetu:

Za-4

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania, Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 rok.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6  do niniejszego protokołu.

-w sprawie wykazu wydatków, które w 2019 r.  nie wygasają z upływem roku budżetowego;
Skarbnik Gminy poinformowała, iż ustalenie wydatków, które w 2019 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego według planu finansowego stanowiącego załącznik nr 2 do projektu uchwały spowodowane jest przesunięciem na 2020 r. terminu realizacji zadań, który został ustalony na 25 czerwca 2020 r.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały  w sprawie wykazu wydatków, które w 2019 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.
Głosowanie Komisja Polityki Społecznej:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania, Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wykazu wydatków, które w 2019 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Głosowanie Komisja Rewizyjna:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania, Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wykazu wydatków, które w 2019 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Głosowanie Komisja Gospodarki i Budżetu:

Za-4

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania, Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wykazu wydatków, które w 2019 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7  do niniejszego protokołu.

·         zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2019-2026.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2019-2026.

Głosowanie Komisja Polityki Społecznej:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania, Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2019-2026.

Głosowanie Komisja Rewizyjna:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania, Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2019-2026.

Głosowanie Komisja Gospodarki i Budżetu:

Za-4

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania, Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2019-2026.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8  do niniejszego protokołu.

·         uchylająca uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirosławiec

Kamila Chałupczak przedstawiła informacje w sprawie Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Ustawa weszła w życie 6 września 2019 r. Zakres zmian dotyczy zniesienia regionalizacji: przepisy dotychczasowe:
Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych bezpośrednio do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.
Przepisy nowe:
Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych bezpośrednio do instalacji komunalnych.
Wykaz instalacji komunalnych spełniających odpowiednie wymagania, które zostały oddane do użytkowania i posiadają wymagane decyzje prowadzi Marszałek Województwa.
Wprowadzono obowiązek segregacji: niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne:

 - frakcja występująca przy prawidłowej selektywnej  zbiórce – tzw. „odpady resztkowe”

- odpady odebrane od właściciela nieruchomości w przypadku nieprawidłowej selektywnej zbiórki.

Rada gminy jest obowiązana dostosować regulamin utrzymania czystości i porządku w gminach do przepisów wydanych na podstawie ust. 1 w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie tych przepisów.

Regulaminy obowiązujące przed dniem wejścia w życie przepisów wydanych na podstawie ust. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych regulaminów.

Rada gminy określi stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku segregacji odpadów w wysokości nie niższej niż dwukrotna wysokość i nie wyższej niż czterokrotna wysokość stawki podstawowej.

Stawka podstawowa (odpady segregowane) maksymalnie 33,86 zł/osoby.

Stawka podwyższona (sankcyjna) maksymalnie 135,44 zł/osoby.

W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym burmistrza oraz właściciela nieruchomości.

Burmistrz na podstawie powiadomienia, wszczyna postępowanie i określa w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej.

Odpady komunalne nie są zbierane w sposób selektywny jeżeli:

1) wszystkie odpady komunalne są zbierane łącznie, lub

2) w pojemniku lub worku przeznaczonym na papier zawartość innych odpadów przekracza 5% wagowo, lub

3) w pojemniku lub worku przeznaczonym odpowiednio na:

        a) metale,

        b) tworzywa sztuczne,

        c) szkło,

        d) odpady opakowaniowe wielomateriałowe,

        e) bioodpady

– zawartość innych odpadów przekracza 10% wagowo.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny, z wyjątkiem przypadku zmniejszenia zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku ze śmiercią mieszkańca. 

Deklarację w tym przypadku należy złożyć nie później niż w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi burmistrz zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji (liczba osób x nowa stawka opłaty).

W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.

Zawiadomienie zawiera pouczenie, pouczenie, że stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

Rada gminy, w drodze uchwały, zwalnia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych.

W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który zadeklarował kompostowanie odpadów:

- nie posiada kompostownika przydomowego lub

- nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, przydomowym, lub

- uniemożliwia dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji, ze stanem faktycznym.

Burmistrz stwierdza, w drodze decyzji, utratę prawa do zwolnienia.

Utrata prawa do zwolnienia, następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z przesłanek, o których mowa powyżej.

Ponowne skorzystanie ze zwolnienia, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Podstawę ustalenia wynagrodzenia za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości stanowi stawka za 1 Mg odebranych odpadów komunalnych.

BRAK MOŻLIWOŚCI ROZLICZANIA RYCZAŁTOWEGO Z WYKONAWCĄ.

Rozszerzono katalog odpadów przyjmowanych przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych o następujące frakcje:

-          odpady niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,

-          odpady tekstyliów i odzieży.

Rada gminy może postanowić, w drodze uchwały, o odpłatnym przyjmowaniu przez Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych odpadów z działalności rolniczej niestanowiących odpadów komunalnych.

Przewodniczący Komisji zwrócił się z zapytaniem czy odbędzie się drugi przetarg na odbiór odpadów komunalnych?

Kamila Chałupczak poinformowała, iż pierwszy przetarg najprawdopodobniej będzie zawarty na pół roku, a następnie odbędzie się drugi przetarg.

Radny Janusz Beer zwrócił się z zapytaniem kiedy zostanie przygotowany nowy regulamin utrzymania czystości?

Kamila Chałupczak poinformowała, iż nowy regulamin musi zostać podjęty do dnia 6 września 2020 r.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż opłata zależy od kwoty faktury i dzielona jest od liczby mieszkańców.

Radny Janusz Beer zwrócił się o zabranie pojemników na odzież przy wiacie śmietnikowej przy ul. Spokojnej w Mirosławcu, gdyż mieszkańcy ustawiają za nimi niepotrzebne meble czy sprzęt AGD.

Radny Paweł Krawczyk poinformował, iż pojemniki są w miejscu dostępnym dla mieszkańców.

Kamila Chałupczak zwróciła się z zapytaniem czy pojemniki mają zostać zabrane czy przestawione w inne miejsce.

Radny Janusz Beer poinformował, iż najlepiej by było, żeby je zabrać i postawić w innym miejscu.

Radny Stanisław Pilc poinformował, iż warto byłoby przeszkolić obcokrajowców na terenie Mirosławca w sprawie segregacji odpadów komunalnych.

Radny Wasilij Głuscow zwrócił się z zapytaniem jeśli umowa z przetargu będzie na 6 miesięcy, czy nastąpi podwyżka cen, a nie będzie nowego regulaminu utrzymania czystości.

Kamila Chałupczak poinformowała, iż przetarg odbędzie się na starych zasadach czyli na podstawie starego regulaminu, a cena na pewno wzrośnie przy przetargu.

Radny Stanisław Wiese zwrócił się z zapytaniem czy są podane wytyczne jak ma wyglądać kompostownik?

Kamila Chałupczak poinformowała, iż w świetle przepisów nie ma podanych jak powinien wyglądać kompostownik.

Katarzyna Jurenc zwróciła się z zapytaniem czy pracownicy odbierający odpady mogą je fotografować?

Kamila Chałupczak poinformowała, iż mogą dokonać sprawdzenia i sfotografować odpady, tak było przy odbiorze wielkogabarytów.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały uchylającej uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirosławiec.

Głosowanie Komisja Polityki Społecznej:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania, Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały uchylającej uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirosławiec.

Głosowanie Komisja Rewizyjna:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania, Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały uchylającej uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirosławiec.

Głosowanie Komisja Gospodarki i Budżetu:

Za-4

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania, Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały uchylającej uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirosławiec.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

·         uchylająca uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały uchylającej uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Głosowanie Komisja Polityki Społecznej:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania, Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały uchylającej uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Głosowanie Komisja Rewizyjna:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania, Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały uchylającej uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Głosowanie Komisja Gospodarki i Budżetu:

Za-4

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania, Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały uchylającej uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

·         w sprawie uzgodnienia zakresu prac pielęgnacyjnych drzew stanowiących pomniki przyrody

Sekretarz Gminy Monika Stąporek poinformowała, iż we wrześniu 2019 r. Nadleśnictwo Mirosławiec zwróciło się o przycięcie martwych gałęzi i konarów trzech drzew gatunku jesion wyniosły, znajdujących się w sąsiedztwie pasa drogowego na terenie gminy Mirosławiec, obręb 0032 Sadowo, działki o numerach ewidencyjnych 8215/1 i 53/1. 

W wyniku przeprowadzonych oględzin stwierdzono, że gałęzie drzew stanowiących pomniki przyrody zagrażają bezpieczeństwu. Biorąc pod uwagę powyższe, w celu zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego oraz uzgodnienie zakresu prac pielęgnacyjnych ww. drzew, podjęcie przez Radę Miejską w Mirosławcu jest uzasadnione.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie uzgodnienia zakresu prac pielęgnacyjnych drzew stanowiących pomniki przyrody

Głosowanie Komisja Polityki Społecznej:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania, Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uzgodnienia zakresu prac pielęgnacyjnych drzew stanowiących pomniki przyrody.

Głosowanie Komisja Rewizyjna:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania, Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uzgodnienia zakresu prac pielęgnacyjnych drzew stanowiących pomniki przyrody.

Głosowanie Komisja Gospodarki i Budżetu:

Za-4

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania, Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uzgodnienia zakresu prac pielęgnacyjnych drzew stanowiących pomniki przyrody.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

·         w sprawie średniej ceny jednostki paliwa

Sekretarz Gminy poinformowała, iż gmina spełnia obowiązek poprzez zorganizowanie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów we własnym zakresie albo poprzez zwrot rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców.

Zwrot kosztów jednorazowego przewozu następować będzie w wysokości określonej według ustalonego przez ustawodawcę wzoru, którego  jednym z czynników jest średnia cena paliwa w gminie.

Określony w uchwale termin wejścia w życie aktu prawa miejscowego wynika z faktu, że z dniem 31 grudnia 2019 r. wygasa umowa na dofinansowanie dowozu dziecka niepełnosprawnego do szkoły i aby móc zawrzeć nową umowę na zasadach określonych w cyt. powyżej przepisie należało określić termin wejścia w życie przedmiotowej uchwały od 1 stycznia 2020 r.   

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie średniej ceny jednostki paliwa.

Głosowanie Komisja Polityki Społecznej:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania, Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie średniej ceny jednostki paliwa.

Głosowanie Komisja Rewizyjna:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania, Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie średniej ceny jednostki paliwa.

Głosowanie Komisja Gospodarki i Budżetu:

Za-4

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania, Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie średniej ceny jednostki paliwa.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

·         w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2020 rok

Przewodniczący wspólnego posiedzenia Komisji Piotr Suchojad  poinformował, iż komisje stałe na podstawie przedstawionego planu pracy Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2020 rok opracowywać będą plany pracy Komisji.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2020 rok.

Głosowanie Komisja Polityki Społecznej:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania, Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2019 rok

Głosowanie Komisja Rewizyjna:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania, Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2019 rok

Głosowanie Komisja Gospodarki i Budżetu:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania, Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2019 rok

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

Ad.5
Interpelacje i zapytania Radnych.

Brak interpelacji i zapytań.

Ad.6
Wnioski i oświadczenia Radnych.

Radny Paweł Krawczyk zwrócił się z zapytaniem czy jest możliwość, aby właściciel uporządkował teren parkingu w Nieradziu.

Burmistrz Mirosławca poinformował, że zostanie wystosowane pismo do właściciela terenu o jego uporządkowanie.

Ad.7
Praca w ramach poszczególnych komisji:

a)   Komisja Rewizyjna:

·       opracowanie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 rok.

Komisja Rewizyjna przystąpiła do sporządzania planu kontroli komisji na 2020 rok.

b)   Komisja Gospodarki i Budżetu:

·         podsumowanie pracy Komisji w 2019 r.

Komisja dokonała podsumowania pracy w 2019 roku. 

·     opracowanie planu pracy Komisji na 2020 rok.

Komisja Gospodarki i Budżetu przystąpiła do sporządzenia planu pracy Komisji na 2020 rok.

c)    Komisja Polityki Społecznej:

·         podsumowanie pracy Komisji w 2019 r.

Komisja dokonała podsumowania pracy w 2019 roku. 

·       opracowanie planu pracy Komisji na 2020 rok;

Komisja Polityki Społecznej przystąpiła do sporządzenia planu pracy Komisji na 2020 rok.

Ad.8
Zamknięcie wspólnego posiedzenia komisji.       

W związku z wyczerpaniem przedłożonego porządku obrad Przewodniczący wspólnego posiedzenia Komisji o godz. 14.20 zamknął wspólne posiedzenie Komisji Stałych rady Miejskiej w Mirosławcu.

Załączniki

Protokół pdf, 769 kB

Powiadom znajomego