W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Protokół nr 1/2019 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 27.08.2019 r.

Protokół nr 1/2019
z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
które odbyło się w dniu 27.08. 2019 r. w godz. 14.30- 16.15
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu


Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji oraz zaproszeni goście wg załączonych do protokołu list obecności ( zał. nr 1 i nr 2).
1.  Otwarcie 1 posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
2.  Stwierdzenie quorum.
3.  Przyjęcie porządku obrad.
4.  Rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza Mirosławca.
5.  Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Ad.1
Otwarcie 1 posiedzenia Komisji.
O godz. 14.30 Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Grzegorz Plewa otworzył 1 posiedzenie Komisji, witając członków Komisji oraz zaproszonych gości.
Ad.2
Stwierdzenie quorum.
Przewodniczący Komisji po przeanalizowaniu listy obecności poinformował, iż w posiedzeniu uczestniczy 3 członków Komisji, co stanowi quorum pozwalające na obradowanie i podejmowanie prawomocnych decyzji. 

Ad.3
Przyjęcie porządku obrad.
Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
W związku z brakiem zmian przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.4
Rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza Mirosławca.

Przewodniczący Komisji poinformował, iż komisja zapoznała się ze skargą przekazaną przez Przewodniczącego Rady Miejskiej na brak działań Burmistrza Mirosławca w zakresie właściwego utrzymania dróg umożliwiających mieszkańcom gminy dojazd do domu i na pola uprawne położone we wsi Sadowo.

Poprosił o zabranie głosu przez strony.

Pan ...................... poinformował, iż wieś Sadowo położona jest w granicach administracyjnych gminy Mirosławiec, w odległości 7 km przez las od miasta Mirosławiec i 7 km od wsi Hanki. Droga dojazdowa do wsi Sadowo – wg mapy administracyjnej jest droga gruntowa prowadząca od wsi Hanki przebiegająca wzdłuż terenów uprawianych rolniczo i las. Droga ta nigdy nie była utwardzana i nie jest nawet równana, jest nieprzejezdna, a w okresach deszczu wręcz niebezpieczna. Ogromne dziury, koleiny i opadające konary drzew uniemożliwiają przejazd tą drogą nawet samochodem terenowym. W takiej sytuacji mieszkańcy i rolnicy dojeżdżają do Mirosławca drogą prowadzącą przez las i dalej drogą gminną ok. 4 km. Jest to droga gruntowa, z niewielkimi odcinkami z kamienia brukowego, prawie całkowicie zdewastowana, z dziurami, koleinami, wystającymi korzeniami drzew, które zmuszają do przejazdu przez las i cudze pola. W tym roku gmina utwardziła niewielki odcinek tej drogi, ale tylko do jeziora. Dalej droga jest nadal zniszczona i nie nadaje się do przejazdu. Droga ta nie jest oznaczona jakimkolwiek znakiem drogowym, co utrudnia dojazd do wsi Sadowo osobom zamiejscowym oraz dostawcom rolniczym.
W dalszych słowach poinformował, iż od 2017 roku pisze do Burmistrza Mirosławca prośby, monity i skargi o wskazanie drogi umożliwiającej dojazd do wsi Sadowo oraz natychmiastową interwencje i skuteczne działania w celu wykonania drogi dojazdowej z Mirosławca do wsi Sadowo, ewentualnie utwardzenie lub wyrównanie tych dróg, którymi zmuszeni jesteśmy przejeżdżać. Jako rolnik prowadzi z mamą i siostrą gospodarstwo rolne ekologiczne o powierzchni ponad 200 ha. W okresie wiosennym i jesiennym na nasze pola nie mogą do jechać i wyjechać samochody ciężarowe z nawozem, wapnem lub zbożem. Dom i nieruchomości rolne w Sadowie posiada od 1995 roku i od tego czasu ciągle interweniuje w gminie Mirosławiec o wykonanie lub utwardzenie gminnej drogi dojazdowej.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż do Sadowa prowadzą dwie drogi: gminna droga gruntowa prowadząca od m. Hanki, zjazd z drogi wojewódzkiej nr 177 oraz droga gruntowa z miejscowymi utwardzeniami brukiem kamiennym w części należąca do gminy Mirosławiec (od ul. Sprzymierzonych w Mirosławcu do jeziora Kosiakowo i dalej do przepustu mostowego), pozostały odcinek drogi należy do Lasów Państwowych (od przepustu do Sadowa. Obie drogi wymagają remontu. Głównymi użytkownikami dróg prowadzących przez lasy są podmioty wykonujące zadania związane z gospodarką leśną prowadzoną przez Państwowe Gospodarstwo Leśne lasy Państwowe. Ciężkie samochody ciężarowe przewożące drewno mają duży wpław na degradację dróg w wyniku czego wykonywane przez gminę działania naprawcze są krótkoterminowe. Wiosną bieżącego roku Lasy Państwowe Nadleśnictwo Mirosławiec przeprowadziło częściowy remont drogi na odcinku, którego są właścicielem. W lipcu br. Gmina Mirosławiec wykonała nawierzchnię z tłucznia asfaltowego od ul. Sprzymierzonych w Mirosławcu do j. Kosiakowo, co znacznie poprawiło jakość przejazdu. Następny odcinek drogi planowany jest do remontu od punktu poboru wody na rzece Setnica w kierunku Mirosławca w związku z porozumienie, jakie zostało podpisane w dniu 18 lipca 2019 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Mirosławiec z Gminą i Miastem Mirosławiec dot. wspólnej realizacji zadania pn. remont drogi gminnej Mirosławiec-Sadowo. W ramach zadania zostaną zrealizowane roboty budowlane i zapewniony nadzór inwestorski. Nadleśnictwo Mirosławiec zadeklarowało udział finansowy w realizacji zadania w wysokości do 50 tys. zł, pozostałe koszty remontu drogi poniesie Gmina i Miasto Mirosławiec.
W związku z ograniczoną ilością środków finansowych w budżecie gminy remonty dróg gruntowych dokonywane są rzadziej niż na gminnych drogach publicznych z twardą nawierzchnią, gdzie odbywa się większe nasilenie ruchu i gdzie jest większa gęstość zaludnienia. Mimo wielu zadań realizowanych przez Gminę cyklicznie drogi gruntowe na terenie Gminy poddawane są bieżącemu utrzymaniu, m.in. w zakresie równania i uzupełniania ubytków powstałych przez bieżące użytkowanie, również dotyczy to dróg do Sadowa.

Przewodniczący Komisji podziękował stroną za przedstawienie informacji. 

Komisja zapoznała się ze skargą, przeanalizowała dokumentację sprawy oraz wysłuchała ustnych wyjaśnień Skarżącego, Sekretarz Gminy i Miasta Mirosławiec oraz Głównego specjalisty ds. inwestycji w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu.

Biorąc pod uwagę stan faktyczny i stan prawny skargę uznała za bezzasadną.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania skargi na brak działań Burmistrza Mirosławca w zakresie właściwego utrzymania dróg umożliwiających mieszkańcom gminy dojazd do domu i na pola uprawne położone we wsi Sadowo za bezzasadną.

Głosowanie:
Za-3
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała skargę na brak działań Burmistrza Mirosławca w zakresie właściwego utrzymania dróg umożliwiających mieszkańcom gminy dojazd do domu i na pola uprawne położone we wsi Sadowo za bezzasadną.
Ad.5
Zamknięcie posiedzenia Komisji.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący  Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Grzegorz Plewa o godz. 16.15  zamknął posiedzenie Komisji.

 
 

Powiadom znajomego