W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Protokół z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej w dniu 25.01.2018 r.

Protokół nr 35/2018

z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej

które odbyło się w dniu 25.01. 2018 r. w godz. 11.00- 12.20

w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu


 

Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji oraz zaproszeni goście wg załączonych do protokołu list obecności ( zał. Nr 1 i nr 2). 

1. Otwarcie 35  posiedzenia Komisji Polityki Społecznej.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołów  z poprzednich  posiedzeń Komisji.
5. Informacja na temat kalendarza imprez Ośrodka Kultury w Mirosławcu na 2018 rok.
6. Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej z działalności w 2017 roku.  
7. Zaopiniowanie projektów uchwał.
8. Wolne wnioski i zapytania.
9. Zamknięcie posiedzenia Komisji.
Ad.1
Otwarcie 35  posiedzenia Komisji Polityki Społecznej.

O godz. 11.00 Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Anna Turska otworzyła 35  posiedzenie Komisji, witając członków Komisji oraz zaproszonych gości.

Ad.2
Stwierdzenie quorum.

Przewodnicząca Komisji po przeanalizowaniu listy obecności poinformowała, iż w posiedzeniu uczestniczy 3 członków Komisji, co stanowi quorum pozwalające na obradowanie i podejmowanie prawomocnych decyzji. 

Nieobecni: radna Urszula Stanisławska, radny Stanisław Wiese.

Ad.3
Przyjęcie porządku obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem zmian do porządku obrad przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.4
Przyjęcie protokołów  z poprzednich  posiedzeń Komisji.

W związku z brakiem zastrzeżeń przystąpiono do przyjęcia protokołu z 32 posiedzenia Komisji.

Głosowanie:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół z 32  posiedzenia Komisji.

W związku z brakiem zastrzeżeń przystąpiono do przyjęcia protokołu z 33  posiedzenia Komisji.

Głosowanie:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół z 33  posiedzenia Komisji.


W związku z brakiem zastrzeżeń przystąpiono do przyjęcia protokołu z 34  posiedzenia Komisji.

Głosowanie:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół z 34  posiedzenia Komisji.

Ad.5
Informacja na temat kalendarza imprez Ośrodka Kultury w Mirosławcu na 2018 rok.

W/w informacja stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

Na posiedzenie Komisji przybyła Anna Dzida Dyrektor Ośrodka Kultury w Mirosławcu. 

Anna Dzida poinformowała, iż przedłożony harmonogram stanowi jedynie propozycję, która w ciągu roku może ulec zmianie. Przedstawiony został plan wydarzeń zarówno cyklicznych jak i  stałych. Na miesiąc luty br. zaplanowano obchody 73 rocznicy walk o Mirosławiec (10 luty) oraz  seans filmowy. Pierwotnie zaplanowana została także wystawa na 100 lecie lotnictwa w Polsce we współpracy
z Muzeum Lotnictwa w Dęblinie. Po przeprowadzonych rozmowach z przedstawicielami Muzeum prawdopodobnie impreza odbędzie się w czerwcu 2018 r. Na 1 czerwca zaplanowane zostały obchody Gminnego Dnia Dziecka, natomiast na 2 czerwca II edycja Festiwalu Kolorów. Na wrzesień br. zaplanowano Festyn Lotniczy połączony z Dożynkami Gminnymi i Zakończeniem Lata. W bieżącym roku  dożynki zorganizowane zostaną w Mirosławcu Górnym. W październiku zaplanowane zostało spotkanie z Teatrem  w ramach programu TEATR POLSKA, Koncert z muzyką filmową we współpracy
z Orkiestrą Wojskową z Koszalina. Na większość imprez Ośrodek Kultury starać się będzie pozyskać środki finansowe z zewnętrznych dofinansowań. 

O godz. 1112 na posiedzenie Komisji przybył Stanisław Wiese. Obecnych na posiedzeniu
 4 członków Komisji.

Przewodnicząca Komisji zwróciła się z zapytaniem, gdzie zorganizowana zostanie wystawa Lotnictwa?

Anna Dzida poinformowała, iż wystawa zostanie zorganizowana w Sali Lotnictwa.

Przewodnicząca Komisji zwróciła się z zapytaniem czy przy organizowaniu wystawy zostaną również wykorzystane zbiory ze Szkoły Podstawowej?

Anna Dzida poinformowała, iż jeśli tylko pojawi się taka możliwość, to zbiory zostaną wykorzystane.

Przewodnicząca Komisji Anna Turska zwróciła się z zapytaniem dotyczącym organizacji  imprezy pn. „Otwarty Dzień Kobiet”.

Anna Dzida poinformowała, iż Otwarty Dzień Kobiet podobnie jak Rozrywkowy Dzień Kobiet zaplanowany został w marcu br. Wstępnie podczas Otwartego Dnia Kobiet planowane jest zorganizowanie porad prawnych, porad dietetycznych dla kobiet. 

Przewodnicząca Komisji zwróciła się z zapytaniem dotyczącym organizacji Dnia Działacza Kultury, który wstępnie zaplanowany został na maj.

Anna Dzida poinformowała, iż planowane jest zorganizowanie spotkania pracowników Kultury. Chodzi o to, aby wszyscy pracownicy  również z ościennych gmin mogli się spotkać, podzielić się swoimi spostrzeżeniami związanymi z wykonywaną pracą. 

Przewodnicząca Komisji zwróciła się z zapytaniem, czy miejsce organizacji tegorocznych dożynek było konsultowane z innymi sołtysami?

Anna Dzida poinformowała, iż propozycja zorganizowania dożynek w Mirosławcu Górnym została zaproponowana przez członków Rady Sołeckiej Mirosławca Górnego. Coraz częściej pojawiają się tez  informacje, że sołtysi chcą przerwy w organizacji dożynek. W 2018 roku dożynki połączone zostaną z zakończeniem lata. Rozmowy z sołtysami przeprowadzone zostaną  w marcu. 

Przewodnicząca Komisji poinformowała, iż tegoroczna organizacja dożynek nosić będzie akcent piknikowy. Zwróciła się z zapytaniem dotyczącym powołania Komitetu Organizacyjnego, który miał powstać  w związku z obchodami Święta Niepodległości. 

Anna Dzida poinformowała, iż na chwilę obecną nie zgłosił się nikt chętny do uczestnictwa w komitecie organizacyjnym. Dodała, iż tegoroczne obchody Święta Niepodległości mają mieć formułę hapeningu, zorganizowane mają zostać warsztaty z tworzenia kotylionów, fotografii. 

Przewodnicząca Komisji zwróciła się z zapytaniem o ilość dzieci, które  podczas ferii zimowych korzystają z zajęć oferowanych przez Ośrodek Kultury?

Anna Dzida poinformowała, iż z terenu miasta Mirosławiec z zajęć korzysta 28 dzieci, natomiast z terenów sołectw korzysta około 104 osób.  Dodała, iż pojawiła się propozycja organizacji comiesięcznych wyjazdów dla dzieci do kina do Piły, lub do Złocieńca.  Na początku lutego br. organizowane będą spotkania dla zainteresowanych rodziców, natomiast na chwilę obecną zainteresowanych jest już około 45 rodziców. 

Przewodnicząca Komisji zwróciła się z zapytaniem, czy wyjazdy skierowane będą tylko  i wyłącznie dla dzieci, które uczęszczają na zajęcia w świetlicy?

 Anna Dzida poinformowała, iż wyjazdy organizowane będą dla wszystkich zainteresowanych dzieci, nie tylko tych uczęszczających na zajęcia.

Przewodnicząca Komisji zwróciła się z zapytaniem dotyczącym organizacji akcji Zielone Lato w bieżącym roku?

Anna Dzida poinformowała, iż organizacja Zielonego Lata odbywać się będzie na takiej samej zasadzie  jak  w 2017 roku. Dodała, iż największym kosztem są koszty transportu. Ponadto musi zostać spełnionych szereg wymogów bezpieczeństwa.

Przewodnicząca Komisji  zwróciła się z zapytaniem, czy podczas organizacji zajęć ferii zimowych pojawiły się ograniczenia jeśli chodzi o liczebność grupy dzieci?

Anna Dzida poinformowała, iż w Mirosławcu Górnym dzieci zostały podzielone na dwie grupy po 15-16 osób, w Mirosławcu maksymalnie  udział w zajęciach mogło wziąć 30 dzieci, z kolei na terenach poszczególnych sołectw nie było ograniczeń ilości dzieci. 

Przewodnicząca Komisji zwróciła się z zapytaniem o ilość dzieci, które nie mogły skorzystać z zajęć na świetlicy z powodu ograniczenia miejsca?

 Anna Dzida poinformowała, iż z zajęć nie skorzystało 2-3 dzieci.

Przewodnicząca Komisji poinformowała, iż wydatki Ośrodka Kultury na 2018 rok w porównaniu do 2017 roku wzrosły o około 100 tys. zł, natomiast przedstawiony plan imprez na bieżący rok nie różni się zbytnio  od planu na 2017 rok.

Anna Dzida poinformowała, iż wzrost kosztów spowodowany jest między innymi wzrostem cen mediów, co z kolei przedkłada się na wzrost kosztów utrzymania świetlic wiejskich. Dodała, iż w chwili obecnej w świetlicy wiejskiej w Jabłonowie testowane jest ogrzewanie budynku  gazem z butli.

Przewodnicząca Komisji zwróciła się z zapytaniem o ogrzewanie w pozostałych świetlicach.

Anna Dzida poinformowała, iż jeśli nie ma innej możliwości, w świetlicach zamontowane jest ogrzewanie elektryczne.

Radny Stanisław Wiese  zwrócił się z zapytaniem, czy nie ma obaw, że nie będzie zainteresowania tegorocznymi dożynkami  gminnymi?

Anna Dzida poinformowała, iż nie obawia się, ponieważ osoby wracające z Festynu Lotniczego kierować się będą w drodze powrotnej na dożynki.

Przewodnicząca Komisji poinformowała, iż typując daną wioskę jako współorganizatora dożynek gminnych, w przygotowania angażuje się całe społeczeństwo danej wioski.

Radna Iwona Kłos poinformowała, iż z własnego doświadczenia wie, iż wśród mieszkańców jest niskie zaangażowanie w organizację dożynek.

Radny Stanisław Wiese poinformował, iż w budynku świetlicy w Piecniku, w momencie większej ilości osób przebywających w pomieszczeniu,  pojawia się problem z wentylacją - po ścianach spływa woda. 

Anna Dzida poinformowała, iż w takiej sytuacji jak powyżej należy rozszczelnić okna, wtedy sytuacja nie będzie występować. Sołtys sołectwa Piecnik została poinstruowana co należy zrobić w takiej sytuacji.

Przewodnicząca Komisji Anna Turska zwróciła się z zapytaniem, co w sytuacji kiedy to sołectwa nie zdecydują się na wystawienie stoisk dożynkowych?

Anna Dzida poinformowała, iż w takiej sytuacji rozbudowana zostanie baza gastronomiczna.

Przewodnicząca Komisji zwróciła się z zapytaniem, czy wydatki  Ośrodka Kultury zaplanowane na bieżący rok mogą ulec zwiększeniu?

Anna Dzida poinformowała, iż jeśli nie uda się pozyskać środków finansowych z zewnętrznych dofinansowań, a zajdzie potrzeba realizacji zadania, to w takiej sytuacji zwracać się będzie z wnioskiem o zwiększenie środków finansowych. 

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do przyjęcia informacji na temat kalendarza imprez Ośrodka Kultury w Mirosławcu na 2018 rok.

Głosowanie:

Za-4

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie przyjęła w/w informację. 

O godz. 1145 posiedzenie Komisji opuściła Anna Dzida Dyrektor Ośrodka Kultury w Mirosławcu. 

Ad.6
Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej z działalności w 2017 roku.  

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

Przewodnicząca Komisja poinformowała, iż przedłożone sprawozdanie zostanie uzupełnione w miesiącu marcu o zapis w brzmieniu: „Komisja dokonała sporządzenia i przedstawienia sprawozdania z działalności Komisji w 2016 roku”.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do przyjęcia sprawozdania Komisji Polityki Społecznej z działalności w 2017 roku.  

Głosowanie:

Za-4

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie przyjęła w/w sprawozdanie.

Ad.7
Zaopiniowanie projektów uchwał. 

w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Mirosławca Panu Jarosławowi Leszczełowskiemu.
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech poinformował, iż zgodnie z zapisami §3 uchwały nr XXXV/294/2017 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zasad i trybu nadawania  tytułu "Honorowy Obywatel Mirosławca" z wnioskiem do Rady Miejskiej w Mirosławcu może wystąpić Przewodniczący Rady Miejskiej w Mirosławcu. W związku z tym w dniu 23.01.2018 r. Przewodniczący Rady Miejskiej  złożył  do Rady Miejskiej w Mirosławcu wniosek o nadanie tytułu "Honorowy Obywatel Mirosławca" dla Pana Jarosława Leszczełowskiego. Uzasadnieniem nadania tytułu „Honorowy Obywatel Mirosławca" jest napisana przez Pana Jarosława Leszczełowskiego trzytomowa historia miasta. Autor przez wiele miesięcy badał dokumenty archiwalne, źródła historyczne oraz przeprowadził rozmowy z mieszkańcami. Doprowadziło to do powstania wiarygodnych dokumentów, które rozpoczynają się od założenia miasta, a skończywszy na 1980 r. Wydanie książki jest ważnym elementem w promowaniu Mirosławca. Niewątpliwie te działania przyczyniły się do lepszego poznania dziejów miasta, jej dawnych mieszkańców oraz zdarzeń, które miały duży wpływ nas dzisiejszy obraz  Gminy.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Mirosławca Panu Jarosławowi Leszczełowskiemu.

Głosowanie:

Za-4

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Mirosławca Panu Jarosławowi Leszczełowskiemu.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym,  w którym kończą 6 lat  w przedszkolu publicznym  prowadzonym przez Gminę i Miasto Mirosławiec. 
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż z dniem 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r., poz.2203), która wprowadza m.in. regulacje dotyczące wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego. Na mocy w/w przepisów ustawy z dniem jej wejścia w życie uchylony został rozdział 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. W związku z uchyleniem rozdziału 2 przestał obowiązywać art. 14 ust. 5 pkt 1 lit. "a" i pkt 2. Zgodnie z zapisami ustawy o finansowaniu zadań oświatowych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w drodze uchwały określa wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat. Z powyższego wynika, iż podjęcie uchwały jest zasadne.

Przewodnicząca Komisji poinformowała, iż stawka godzinowa nie uległa zmianie.

Skarbnik Gminy poinformowała, iż zmianie uległa podstawa prawna w stosunku do poprzednio obowiązującej uchwały. 

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym,  w którym kończą 6 lat  w przedszkolu publicznym  prowadzonym przez Gminę i Miasto Mirosławiec. 

Głosowanie:

Za-4

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym,  w którym kończą 6 lat  w przedszkolu publicznym  prowadzonym przez Gminę i Miasto Mirosławiec. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu nieruchomości gminnych.
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż nieruchomości gminne stanowiące pomieszczenie gospodarcze oraz garaż położone na piętrze i w budynku byłej Przychodni Zdrowia przy ul. Polnej 23
w Mirosławcu są wynajmowane na czas oznaczony. Dotychczasowi najemcy wystąpili z wnioskiem do Burmistrza Mirosławca o zawarcie kolejnych umów najmu na czas oznaczony tj. do 31 grudnia 2021r.

Przewodnicząca Komisji zwróciła się z zapytaniem o pomieszczenie gospodarcze
o powierzchni użytkowej 3,81 m2?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż jest to pomieszczenie w którym znajduje się autoklaw, urządzenie do sterylizacji narzędzi lekarskich.

W związku z brakiem dalszych  pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu nieruchomości gminnych.

Głosowanie:

Za-4

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu nieruchomości gminnych.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Skarbnik Gminy poinformowała, iż zwiększenie dochodów budżetowych następuje ogółem 29.435,00 zł z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami oraz dotacji pobranych
w nadmiernej wysokości dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja przez MGOPS  w kwocie 29.435,00 zł. Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 31 stycznia 2018 r. w kwocie 4.000,00 zł z tego na zabezpieczenie środków na opłaty na rzecz budżetów jst - za zajęcie pasa drogowego w pasie drogi krajowej nr 10 wynikające z wydanych decyzji administracyjnych w kwocie 4.000,00 zł.

Przewodnicząca Komisji zwróciła się z zapytaniem o zwrot nienależnie pobranych świadczeń?

Skarbnik Gminy poinformowała, iż jest to zwrot przyznanych przez MGOPS  dotacji.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 rok. 

Głosowanie:

Za-4

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 rok. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9  do niniejszego protokołu.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy i Miasta Mirosławiec. 
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż Uchwała Nr XXI/131/2008 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Mirosławiec w § 9 upoważnia Burmistrza Mirosławca do zawierania umów na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, natomiast nie przewiduje upoważnienia do zawierania kolejnych umów dotyczących tej samej nieruchomości. W związku z powyższym wymagana jest zgoda Rady Miejskiej.

Przewodnicząca Komisji Anna Turska zwróciła się z zapytaniem o zróżnicowanie okresu dzierżawy poszczególnych działek.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż wnioskodawca składając wniosek o dzierżawę wskazuje proponowany okres dzierżawy gruntów.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy i Miasta Mirosławiec.

Głosowanie:

Za-4

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy i Miasta Mirosławiec.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10  do niniejszego protokołu.

Ad.8

Wolne wnioski i zapytania. 

Przewodnicząca Komisji Anna Turska zwróciła się z wnioskiem o uporządkowanie drogi powiatowej  na odcinku Mirosławiec-Orle z gałęzi leżących na drodze, które pozostały po dokonanej wycince drzew. Zwróciła się z zapytaniem, czy w związku z w/w pracami ustalony był harmonogram prac.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż złożone uwagi zostaną przekazane do zarządcy drogi oraz wykonawcy zadania. 

Ad.9
Zamknięcie posiedzenia Komisji.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca  Komisji Polityki Społecznej Anna Turska  o godz. 1205  zamknęła  35  posiedzenie Komisji.

Załączniki

Protokół pdf, 543 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego