W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Protokół nr 34/2021 z posiedzenia Komisji Gospodarki i Budżetu w dniu 29.12. 2021 r.

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki i Budżetu, Komisji Polityki Społecznej i Komisji Rewizyjnej, które odbyło się 29 grudnia 2021 r. 
w godz. 13.00- 14.30 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu

 

Obecni na sali członkowie Komisji oraz zaproszeni goście według załączonych do protokołu list obecności (zał. nr 1 i 2)

1.Otwarcie wspólnego posiedzenia komisji.
2.Stwierdzenie quorum.
3.Przyjęcie porządku obrad komisji.
4.Zaopiniowanie projektów uchwał.
5.Interpelacje i zapytania Radnych
6.Wnioski i oświadczenia Radnych.
7.Praca w ramach poszczególnych komisji:
a)   Komisja Rewizyjna:
·       opracowanie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2022 rok.
b)   Komisja Gospodarki i Budżetu:
·         Podsumowanie pracy Komisji w 2021 roku;
·     opracowanie planu pracy Komisji na 2022 rok.
c)    Komisja Polityki Społecznej:
·         Podsumowanie pracy Komisji w 2021 roku;
·       opracowanie planu pracy Komisji na 2022 rok;
8.Zamknięcie wspólnego posiedzenia komisji.       

Ad.1
Otwarcie wspólnego posiedzenia komisji.
Wspólne posiedzenie komisji otworzył prowadzący wspólne obrady Piotr Suchojad, witając członków poszczególnych komisji stałych oraz zaproszonych gości.

Ad.2
Stwierdzenie quorum.
Przewodniczący Komisji poinformował, iż zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy  13 radnych ( Komisja Polityki Społecznej - 5 członków, Komisja Gospodarki i Budżetu – 5 członków, Komisja Rewizyjna – 3 członków), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. 

Nieobecni: radny Janusz Beer 

Ad.3
Przyjęcie porządku obrad.
Porządek obrad stanowi załącznik nr 3  do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem zmian do przedłożonego porządku obrad przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.4
Zaopiniowanie projektów uchwał.
· w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na 2022 rok;
Skarbnik Alicja Michor  wyjaśniła, iż  Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie wydała pozytywną opinie z jednym zastrzeżeniem dotyczącym nazewnictwa - deficyt nie powinien być pokrywany z nadwyżki budżetowej a z niewykorzystanych środków z lat ubiegłych. Budżet musi być zbilansowany, musiały nastąpić cięcia-następnie wyjaśniła, że nikt nie jest w stanie określić konkretnie jaki będzie budżet.
Przewodniczący Rady Piotr Czech zapytał ile uzyska gmina z projektów.
Skarbnik odpowiedziała, że  7 mln środków inwestycyjnych pochodzących z lat  2020 i 2021 to środki celowe niewydatkowane -  wynik budżetu będzie bardzo ładny tzn. dochodów będzie bardzo dużo do zrealizowania, natomiast  uszczuplony PIT  spowoduje, że  brakuje na wydatki bieżące.
W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na 2022 rok.

Głosowanie Komisja Polityki Społecznej:
Za-5
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania, Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na 2022 rok.

Głosowanie Komisja Rewizyjna:
Za-3
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania, Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na 2022 rok.

Głosowanie Komisja Gospodarki i Budżetu:
Za-5
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania, Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na 2022 rok.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4  do niniejszego protokołu.

-w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2022-2026;
Skarbnik Gminy poinformowała, iż wystąpiła konieczność i zarazem możliwość przejścia na wskaźnik siedmioletni - zmiana ustawy o dochodach jst pozwoliła na pokrycie bieżących wydatków z wolnych środków i zastosowanie siedmioletniego wskaźnika.
Odpowiadając na pytanie o to, czy dużo samorządów korzysta z tej możliwości Skarbnik stwierdziła, że bardzo dużo samorządów przeszło na siedmioletni wskaźnik, ale zadziwiający jest fakt, że ościenne gminy nie skorzystały z tej możliwości. Mamy proporcjonalnie bardzo dużo inwestycji w stosunku do wydatków bieżących, co zmusiło nas do takiego zachowania.
Skarbnik zaznaczyła, że wypływy z PIT zawsze rosły, a teraz niestety jest mniej o 600 tys.
Burmistrz Mirosławca poinformował, że o 600 000 zł  zmalały dochody z PIT, natomiast Polski Ład pomaga w  inwestycjach, co przekłada się na rzeczywistość tak, że ujmując to w przenośni pozwoli nam na kupno mercedesa, ale nie pozwoli na zakup paliwa do niego. 

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2022-2026.

Głosowanie Komisja Polityki Społecznej:
Za-5
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania, Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2022-2026.

Głosowanie Komisja Rewizyjna:
Za-3
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania, Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2022-2026.

Głosowanie Komisja Gospodarki i Budżetu:
Za-5
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania, Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2022-2026.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5  do niniejszego protokołu.

-w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2021 rok;
Skarbnik Gminy poinformowała, że jest to ostatnia uchwała w tym roku zmieniająca  budżet omówiła szczegółowo poszczególne zmiany.
Przewodniczący Komisji Piotr Suchojad zwrócił się z zapytaniem czy wystarczyło pieniędzy na inwestycję w Przedszkolu.
Burmistrz Mirosławca poinformował, że na prace budowlane wystarczyło natomiast brakło na wyposażenie.
W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały  w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2021 rok.

Głosowanie Komisja Polityki Społecznej:
Za-5
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania, Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2021 rok.

Głosowanie Komisja Rewizyjna:
Za-3
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania, Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2021 rok.

Głosowanie Komisja Gospodarki i Budżetu:
Za-5
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania, Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2021 rok.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6  do niniejszego protokołu.

-w sprawie wykazu wydatków, które w 2021 r.  nie wygasają z upływem roku budżetowego;
Skarbnik Gminy poinformowała, iż poszczególne kwoty podkreśliła, że w uchwale określono datę 21 czerwca 2022 r. jako ostateczny termin realizacji wydatków, które nie zostały zrealizowane w 2021 r. 

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały  w sprawie wykazu wydatków, które w 2021 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego. 

Głosowanie Komisja Polityki Społecznej:
Za-5
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania, Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wykazu wydatków, które w 2021 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Głosowanie Komisja Rewizyjna:
Za-3
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania, Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wykazu wydatków, które w 2021 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Głosowanie Komisja Gospodarki i Budżetu:
Za-5
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania, Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wykazu wydatków, które w 2021 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7  do niniejszego protokołu.

· zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2021-2026.
Skarbnik Gminy poinformowała, iż projekt uchwały dostosowuje zmiany w WPF do  zmian w budżecie.
W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2021-2026.

Głosowanie Komisja Polityki Społecznej:
Za-5
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania, Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2021-2026.

Głosowanie Komisja Rewizyjna:
Za-3
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania, Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2021-2026.

Głosowanie Komisja Gospodarki i Budżetu:
Za-5
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania, Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2021-2026.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8  do niniejszego protokołu.

·zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mirosławiec 

Sekretarz Gminy poinformowała, iż zmiany podyktowane są koniecznością dostosowania do danych w rejestrach państwowych nie wiemy czy Minister wyrazi zgodę na zmianę nazwy z Gminy i Miasta Mirosławiec na Gminę Mirosławiec.
Radny Paweł Krawczyk zwrócił się z zapytaniem czy jeszcze coś zostaje zmieniane?
Sekretarz Gminy wyjaśniła szczegółowo poszczególne zmiany.
Radny Paweł Krawczyk zwrócił się z zapytaniem o zmianę zapisu podniesienia ręki przy głosowaniu.
Sekretarz gminy wyjaśniła, ze niestety musimy wziąć pod uwagę sytuację, w której nie będzie działać system i wówczas pojawi się problem.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mirosławiec.

Głosowanie Komisja Polityki Społecznej:
Za-5
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania, Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mirosławiec.

Głosowanie Komisja Rewizyjna:
Za-3
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania, Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mirosławiec.

Głosowanie Komisja Gospodarki i Budżetu:
Za-5
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania, Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mirosławiec.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

·w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec w roku 2022.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż projekt jest identyczny jak zeszłoroczny. Wysokości zasady ustalania oraz rozliczania dotacji celowej,  w tym kategorie dzieci, na które przyznawana jest dotacja, określa rada gminy w drodze uchwały. 

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec w roku 2022.

Głosowanie Komisja Polityki Społecznej:
Za-5
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania, Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec w roku 2022.

Głosowanie Komisja Rewizyjna:
Za-3
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania, Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec w roku 2022.

Głosowanie Komisja Gospodarki i Budżetu:
Za-5
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania, Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec w roku 2022.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

· w sprawie niewyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż na dzień dzisiejszy nie wchodzi forma bezpłatnego korzystania z tej działki.   Gmina będzie przystępować do sprzedaży  tej działki na rzecz wspólnoty.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia.

Głosowanie Komisja Polityki Społecznej:
Za-5
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania, Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia /nie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia.

Głosowanie Komisja Rewizyjna:
Za-3
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania, Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia /nie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia.

Głosowanie Komisja Gospodarki i Budżetu:
Za-5
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania, Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11  do niniejszego protokołu.

Posiedzenie opuściła radna Iwona Kłos 13:56 

· w sprawie przekazania na rzecz ENEA Oświetlenie sp. z o.o. w Szczecinie urządzeń oświetlenia ulicznego.
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż w ramach wymiany za przekazanie nieodpłatnie majątku w postaci oświetlenia -  Enea Oświetlenie  wykona w zamian następujące prace:
- w Próchnowie wymienione zostaną istniejące oprawy oświetleniowe oraz dołożone nowe oprawy,
-modernizacja oświetlenia wzdłuż ścieżki pieszo – rowerowej z Mirosławca do Mirosławca Górnego,
- wymiana opraw na fragmencie ul. Jeziornej od ul. Spacerowej do ul. Akacjowej,  zostanie przebudowane oświetlenie przy ul. Parkowej na  odcinku od stadionu Miejskiego w stronę przejazdu kolejowego na Mirosławiec Górny wraz z drogami do cmentarza komunalnego i do budynków byłego PGR.  
Radny Paweł Krawczyk zwrócił się z zapytaniem czy jest szansa na to, że mogą zostać ujęte ulice Spacerowa, Kołłątaja i Staszica w Mirosławcu?
Burmistrz Mirosławca poinformował że trwają rozmowy natomiast na dzień dzisiejszy w ramach tego zadania linia napowietrzna nie ma szans na wymianę  - te ulice będą okablowane. Zadanie związane z przebudową tej linii prowadzi ENEA Operator.
Radny Paweł Krawczyk zwrócił się z zapytaniem o  ramy czasowe tego zadania.
Burmistrz Mirosławca poinformował, że oświetlenie na ulicy Wolności od torów w kierunku Szczecina ma być wkrótce wybudowane i podobnie na ulicy Spacerowej, a dopiero w III lub  IV kwartale wiadomo będzie, jak wygląda budżet ENEI.
W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przekazania na rzecz ENEA Oświetlenie sp. z o.o w Szczecinie urządzeń oświetlenia ulicznego.

Głosowanie Komisja Polityki Społecznej:
Za-4
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania, Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przekazania na rzecz ENEA Oświetlenie sp. z o.o. w Szczecinie urządzeń oświetlenia ulicznego.

Głosowanie Komisja Rewizyjna:
Za-3
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania, Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przekazania na rzecz ENEA Oświetlenie sp. z o.o. 
w Szczecinie urządzeń oświetlenia ulicznego.

Głosowanie Komisja Gospodarki i Budżetu:
Za-5
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania, Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przekazania na rzecz ENEA Oświetlenie sp. z o.o. w Szczecinie urządzeń oświetlenia ulicznego.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 12  do niniejszego protokołu.

-w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2022 rok
 
W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2022 rok.

Głosowanie Komisja Polityki Społecznej:
Za-4
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania, Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2022 rok.

Głosowanie Komisja Rewizyjna:
Za-3
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania, Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2022 rok.

Głosowanie Komisja Gospodarki i Budżetu:
Za-5
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania, Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2022 rok.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

·w sprawie planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2022 rok.
W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2022 rok.

Głosowanie Komisja Polityki Społecznej:
Za-4
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania, Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2022 rok.

Głosowanie Komisja Rewizyjna:
Za-3
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania, Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2022 rok.

Głosowanie Komisja Gospodarki i Budżetu:
Za-5
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania, Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2022 rok.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

·  w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2022 rok.
W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2022 rok.

Głosowanie Komisja Polityki Społecznej:
Za-4
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania, Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2022 rok.

Głosowanie Komisja Rewizyjna:
Za-3
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania, Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2022 rok.

Głosowanie Komisja Gospodarki i Budżetu:
Za-5
Przeciw-0
Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania, Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2022 rok.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

Ad.5
Interpelacje i zapytania Radnych.

Brak interpelacji i zapytań.

Ad.6
Wnioski i oświadczenia Radnych.
Radny Andrzej Kwaśnik zgłosił uszkodzenie lampy w Łowiczu Wałeckim.
Radna Justyna Markowska odniosła się do kwoty nagrody, jaką gmina otrzymała w ramach konkursu na najlepsze wyniki szczepień (250 tys.) wskazując, że rozmawiała na ten temat z Dyrektor Przedszkola  i wymieniały pomysły na wydatkowanie środków.
Przewodniczący Piotr Suchojad zapytał, czy Gmina będzie składała wnioski w ramach Polskie Ładu 2.
Burmistrz Mirosławca poinformował, że w pierwszym wniosku mniejszym, gmina składać będzie wnioski na dwie instalacje fotowoltaiczne w Szkole w Mirosławcu i Ośrodku Kultury.
Zadanie główne to wniosek na dwie stacje uzdatniania wody w Mirosławcu Górnym i Bronikowie - ZECWiK kończy właśnie dokumentacje. Poza tym dochodzi jeszcze możliwość pozyskania środków na remizę strażacką w Mirosławcu.
Burmistrz Mirosławca poinformował radnych o tym, że znalazła się firma, która chce odbudować budynki wokół rynku zgodnie z wolą konserwatora i planem. Wycena 3 działek opiewa 500 tys. zł (Na 100 tys. wycenione zostało wyburzenie budynku Pl. Wolności 5)
Przewodniczący Rady Piotr Czech nawiązując  treść pisma które wpłynęło do radnych poinformował, że firma ATF zgłosiła chęć kolejnego spotkania z radnymi w temacie sprzedaży działki. Radni powzięli informację o planowanym  spotkaniu z  Panem Wicemarszałkiem Wziątkiem i wyrazili chęć spotkania w tym samym terminie z przedstawicielami firmy ATF.
Ad.7
Praca w ramach poszczególnych komisji:
a)   Komisja Rewizyjna:
·       opracowanie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2022 rok.
Komisja Rewizyjna przystąpiła do sporządzania planu kontroli komisji na 2022 rok.
b)   Komisja Gospodarki i Budżetu:
·         podsumowanie pracy Komisji w 2021 r.
Komisja dokonała podsumowania pracy w 2021 roku.
·     opracowanie planu pracy Komisji na 2021 rok.
Komisja Gospodarki i Budżetu przystąpiła do sporządzenia planu pracy Komisji na 2022 rok.
c)    Komisja Polityki Społecznej:
·         podsumowanie pracy Komisji w 2021 r.
Komisja dokonała podsumowania pracy w 2021 roku.
·       opracowanie planu pracy Komisji na 2022 rok;
Komisja Polityki Społecznej przystąpiła do sporządzenia planu pracy Komisji na 2022 rok.

Ad.8
Zamknięcie wspólnego posiedzenia komisji.      
W związku z wyczerpaniem przedłożonego porządku obrad Przewodniczący wspólnego posiedzenia Komisji o godz. 14:30 zamknął wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Powiadom znajomego