W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Protokół nr 24/2021 z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej w dniu 25.01. 2021 r.

Protokół nr 24/2021
z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej
które odbyło się w dniu 25.01. 2021 r. w godz. 10.00- 11.20
w Sali widowiskowej Ośrodka Kultury w MirosławcuObecni na posiedzeniu członkowie Komisji oraz zaproszeni goście wg załączonych do protokołu list obecności ( zał. nr 1 i nr 2).
1.   Otwarcie 24 posiedzenia Komisji Polityki Społecznej.
2.   Stwierdzenie quorum.
3.   Przyjęcie porządku obrad.
4.   Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
5.   Informacja na temat bezpieczeństwa w budynkach użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola, świetlice).
6.   Zaopiniowanie projektów uchwał.
7.   Interpelacje i zapytania Radnych.
8.   Wnioski i oświadczenia Radnych.
9.   Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Ad.1
Otwarcie 24 posiedzenia Komisji Polityki Społecznej.
O godz. 10.00 Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej Janusz Beer otworzył 24 posiedzenie Komisji, witając członków Komisji oraz zaproszonych gości.

Ad.2
Stwierdzenie quorum.
Przewodniczący Komisji po przeanalizowaniu listy obecności poinformował, iż w posiedzeniu uczestniczy 6 członków Komisji, co stanowi quorum pozwalające na obradowanie i podejmowanie prawomocnych decyzji. 

Ad.3
Przyjęcie porządku obrad.
Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem zmian do porządku obrad przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.4
Przyjęcie protokołów z poprzednich  posiedzeń Komisji.
W związku z brakiem zastrzeżeń przystąpiono do przyjęcia protokołu z 21 posiedzenia Komisji.

Głosowanie:
Za-6
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół z 21 posiedzenia Komisji.

W związku z brakiem zastrzeżeń przystąpiono do przyjęcia protokołu z 22 posiedzenia Komisji.

Głosowanie:
Za-6
Przeciw-0
Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół z 22 posiedzenia Komisji.

W związku z brakiem zastrzeżeń przystąpiono do przyjęcia protokołu z 23 posiedzenia Komisji.

Głosowanie:
Za-6
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół z 23 posiedzenia Komisji.

Ad.5
Informacja na temat bezpieczeństwa w budynkach użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola, świetlice).
W/w informacje stanowi załącznik nr 5 do niniejszego porządku obrad. 

Na posiedzenie Komisji przybyły Krystyna Górniak Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mirosławcu, Katarzyna Pierzchała Dyrektor Szkoły Podstawowej w Piecniku, Anna Dzida Dyrektor Ośrodka Kultury w Mirosławcu oraz Halina Rogowska Dyrektor Przedszkola Samorządowego „Słoneczko” w Mirosławcu.
Przewodniczący Komisji poinformował, iż w przedstawionych informacjach na temat bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej w Piecniku nie zostały ujęte informacje związane z Covid-19.
Katarzyna Pierzchała poinformowała, iż faktycznie w informacji nie uwzględniła sytuacji związanej z Covid-19. Dodała, iż placówka zostały opracowane procedury bezpieczeństwa obowiązujące na terenie szkoły w Piecniku w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19.
Krystyna Górniak poinformowała, iż w obliczu obecnej sytuacji pandemicznej od wiosny ubiegłego roku należało wprowadzić procedury i rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo sanitarne uczniów i pracowników szkoły. W chwili obecnej zajęcia stacjonarne prowadzone są dla uczniów klas I-III.
Przewodniczący Komisji zwrócił się z zapytaniem dotyczącym bezpieczeństwa dzieci dojeżdżających do szkoły?
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż na chwilę obecną jest mała ilość dzieci dojeżdżających do szkół, ze względu że w zajęciach uczestniczą klasy I-III.
Dodał, iż od 18 stycznia 2021 r. dowozem dzieci zajmuje się firma PKS Wałcz.
Halina Rogowska poinformowała, iż przedszkole pracuje zgodnie z reżimem sanitarnym dbając o bezpieczeństwo dzieci jak i pracowników jednostki. Dodała, iż od września 2020 r. w zajęciach przedszkolnych uczestniczyła bardzo mała ilość dzieci a związane jest to z sytuacja epidemiologiczna w kraju. Natomiast od 18 stycznia br. liczba dzieci znacznie wzrosła.
Radny Stanisław Orawiec zwrócił się z zapytaniem czy są wolne miejsca do przyjęcia dzieci do przedszkola w Mirosławcu czy w Mirosławcu Górnym?
Halina Rogowska poinformowała, iż w Mirosławcu są wolne 3 miejsca, a w Mirosławcu Górnym dwa. Natomiast od marca br. zostaną przyjęte dzieci, które nie zostały przyjęte we wrześniu ze względu kryteria.
Przewodniczący Komisji poinformował, iż od roku funkcjonuje żłobek w Mirosławcu, jak sobie radzą?
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż większość dzieci uczęszczających do żłobka jest spoza terenu gminy. Dodał, iż od tygodnia funkcjonuje żłobek w Gminie Biały Bór otwarty w ramach rządowego programu „Maluch plus”, koszt utrzymania takiego żłobka rocznie to 300 tys. zł., a opłata miesięczna to 500 zł. Gmina udziela dotacji celowej na dziecko objęte opieką żłobkową na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec w 2021 r. wynosi 300,00 zł miesięcznie.

Anna Dzida poinformowała, iż w sprawach bezpieczeństwa na świetlicach wiejskich na terenie Gminy Mirosławiec na bieżąco prowadzone są przeglądy techniczne. Natomiast w roku 2020 zostały wdrożone procedury bezpieczeństwa związane z obowiązującymi obostrzeniami odnośnie pandemii. Każdy z obiektów jest wyposażony w pojemnik z płynem dezynfekującym. Ośrodek Kultury działa w sferze zajęć wyłącznie on-line. Stała wystawa pn. Muzeum Walk o Wał Pomorski jest zamknięta dla zwiedzających.
Przewodniczący Komisji zwrócił się z zapytaniem jak będzie przebiegał finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy?
Anna Dzida poinformowała, iż zorganizowana została giełda prezentów dla WOŚP znajduje się na profil facebookowy.  Ośrodka Kultury w Mirosławcu w zakładce Wydarzenie – 29. FINAŁ WOŚP w Mirosławcu. Całość zebranych środków (100%) zostanie przekazana na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, której 29 Finał odbędzie się 31.01.2021r.
Począwszy od dnia dzisiejszego pod zdjęciami w komentarzach można deklarować swoje kwoty za wybrane przedmioty. Osoba, która zwycięży będzie mogła odebrać wygrany przedmiot 31.01.2021r. wrzucając do puszki WOŚP zadeklarowaną przez siebie kwotę.
Giełda w formie internetowej będzie trwała do dnia 30.01.2021r. do godziny 20.00.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do przyjęcia informacji na temat bezpieczeństwa w budynkach użyteczności publicznej.

Głosowanie:
Za-6
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła przedłożoną informację.

O godz. 10.40 posiedzenie Komisji opuściły Anna Dzida Dyrektor Ośrodka Kultury w Mirosławcu, Krystyna Górniak  Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mirosławcu, Katarzyna Pierzchała Dyrektor Szkoły Podstawowej w Piecniku oraz Halina Rogowska Dyrektor Przedszkola Samorządowego „Słoneczko” w Mirosławcu.

Ad.6
Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej z działalności w 2020 r.
W/w sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do przyjęcia sprawozdania Komisji polityki Społecznej z działalności w 2020 roku.

Głosowanie:
Za-6
Przeciw-0
Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie przyjęła sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej z działalności w 2020 roku.

Na posiedzenie komisji przybyła Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Mirosławcu Marta Gardzińska.

Ad.7
Zaopiniowanie projektów uchwał.

·         w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mirosławiec na lata 2021-2026.

Przewodniczący Komisji zwrócił się z zapytaniem co znajduje się w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mirosławiec na lata 2021-2026.
Marta Gardzińska poinformowała, iż Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych pozwala na racjonalizację lokalnej polityki społecznej. Dokument określa misję oraz wyznacza cele strategiczne i działania, których wdrożenie powinno w znaczny sposób przyczynić się do rozwiązywania problemów społecznych i zminimalizowania ich skutków.

Strategia stanowi materiał wyjściowy do opracowania szczegółowych programów i projektów  pomocy społecznej. Skuteczność wyznaczonych w niej działań pomocowych będzie zależała zarówno od posiadanych i pozyskanych przez gminę środków finansowych, jak i szerokiej, aktywnej i skoordynowanej współpracy przedstawicieli administracji samorządowej i partnerów społecznych, w tym organizacji pozarządowych.

W związku z tym, że termin realizacji dotychczasowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Mirosławiec zakończył się, zachodzi konieczność  przyjęcia Strategii na  lata 2021-2026 w nowym brzmieniu. Koordynatorem realizacji działań wyznaczonych w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mirosławiec na lata 2021-2026 będzie Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z jego Kierownikiem. Zespół monitorujący postęp wdrażania zapisów strategicznych, w którego skład wejdą m.in.: przedstawiciele podmiotów realizujących strategię i współdziałających w jej realizacji, w tym pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, będzie oceniał poziom wdrożenia zapisów strategicznych i przedstawiał ocenę skuteczności polityki społecznej prowadzonej w gminie Burmistrzowi i Radzie Miejskiej, sugerując przyjęcie proponowanych rozwiązań (np. programów celowych) oraz, w przypadku stwierdzenia istotnych zmian społecznych, podjęcie ewentualnych działań korygujących, mających na celu aktualizację obowiązującej strategii. Pierwsza ocena nastąpi po dwóch latach wdrażania założeń strategii.

Przewodniczący Komisji zwrócił się z zapytaniem dotyczącym osób bezdomnych na terenie Gminy Mirosławiec.

Marta Gardzińska poinformowała, iż bezdomność to zjawisko społeczne polegające na braku domu lub miejsca stałego pobytu gwarantującego jednostce lub rodzinie poczucie bezpieczeństwa, zapewniającego schronienie przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi i zaspokojenie podstawowych potrzeb na poziomie uznawanym w danym społeczeństwie za wystarczający. Na chwilę obecną nie ma osób bezdomnych na terenie Gminy Mirosławcu. Jedynie dwie osoby skorzystały ze schronienia w schronisku, ale otrzymaliśmy pismo, że zostały wyrzucone.
Radny Stanisław Orawiec zwrócił się z zapytaniem dotyczącym dopłat do mieszkania, czy każdy go otrzymuje?
Marta Gardzińska poinformowała, iż dodatek mieszkaniowy na podstawie ustawy o dodatkach mieszkaniowych otrzymuje osoba, która zgodnie z ustawą spełnia kryteria dochodowe takiego dodatku.

O godz. 11.00 posiedzenie Komisji opuściła Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Mirosławcu Marta Gardzińska.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mirosławiec na lata 2021-2026.

Głosowanie:
Za-6
Przeciw-0
Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mirosławiec na lata 2021-2026.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6  do niniejszego protokołu.

·         w sprawie "Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2021-2023”.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Zakładu Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji  sp. z o. o. w Mirosławcu  został opracowany zgodnie  z art.21 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  i zbiorowym  odprowadzaniu ścieków.
Plan obejmuje obecny obszar działania Spółki i zgodnie z ustawą określa:
1)zakres usług wodociągowo – kanalizacyjnych,
2)przedsięwzięcia rozwojowo – modernizacyjne w poszczególnych latach,
3)przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody  oraz wprowadzanie ścieków,
4)nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach,
5)sposoby finansowania planowanych inwestycji.
Zgodnie z ustawą, plan ten musi być zgodny ze studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowymi planami zagospodarowania  przestrzennego  oraz ustaleniami  zezwolenia  wydanego spółce na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Dodał, iż przedsięwzięcia rozwojowo – modernizacyjne  na rok 2021 to: montaż zestawu uzdatniania wody w Łowiczu Wałeckim, oraz w 2022 roku montaż zestawu uzdatniania wody w Bronikowie. Zaplanowana już została modernizacja sieci wodociągowej ul. Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu w związku z planowana rewitalizacją. Na lata 2021/2022 zaplanowana została budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków i budowa dwóch zbiorczych zbiorników bezodpływowych oraz przepompowni ścieków dla miejscowości Łowicz Wałecki. Z bieżących informacji to ze starej perspektywy ma być przedłużona o dwa lata, mają być uzupełnione środki na dofinansowania tematów wodno-kanalizacyjnych, ze zwiększonym zakresem finansowania do 80%, a być może 100% środków pokrywanych zadanie.
Dodał, iż znika limit, który gminę ograniczył i spowodował że należało wprowadzić ZECWiK jako operatora zadania w Łowiczu Wałeckim, gdyż limit 4 mln złotych jako gmina zostało przekroczone.
Zakres wodno-kanalizacyjny to będzie podejmowany plan prac nad modernizacją ujęć w Mirosławcu Górnym (stacja uzdatniania wody).
Przewodniczący Komisji zwrócił się z zapytaniem na czym będzie polegała częściowa modernizacja sieci sanitarnej na ul. Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu?
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż polegać będzie na odcinkowej wymianie starej sieci sanitarnej, aby przy wymianie nawierzchni nic się nie wydarzyło.
Radny Stanisław Orawiec zwrócił się z zapytaniem dotyczącym sieci kanalizacyjnej w Mirosławcu Górnym?
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż Mirosławca Górnego nie udało się wpisać do programu rewitalizacji. Natomiast może ukaże się dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, uzyskać dofinansowanie  w kwotach które pozwolą wrócić do tematów wodno-kanalizacyjnych w gminach. Będziemy z końcem lutego znali środki które  zostały nie wykorzystane w roku 2020, zaczniemy od tego że jeszcze w tym roku zlecimy dokumentacje techniczną na wykonanie w Mirosławcu Górnym albo z programu rozwoju obszarów wiejskich  albo z programów rządowego funduszu inwestycji lokalnej będzie można złożyć o dofinansowanie. Sama dokumentacja może potrwać do roku 2022, natomiast część dokumentacji jest, natomiast to zadanie będzie o tyle kosztowne że w przypadku Mirosławca Górnego należy tez mówić o odtworzeniu nawierzchni które  będą do odnowienia.
Radna Iwona Kłos zwróciła się z prośbą, aby zgłosić firmie która odśnieża chodniki w m. Jabłonowo zachowała ostrożność i ich nie niszczyła.
Radny Grzegorz Plewa zwrócił się z zapytaniem rewitalizacji ul. Dworcowej w Mirosławcu.
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż dniu 27 stycznia br. odbędzie się otwarcie ofert na rewitalizację ul. Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu.
W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie "Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2021-2023”.

Głosowanie:
Za-6
Przeciw-0
Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie "Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2021-2023”.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7  do niniejszego protokołu.

·         w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy i Miasta Mirosławiec.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż Uchwała nr XXI/131/2008 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Mirosławiec w §9 upoważnia Burmistrza Mirosławca do zawierania umów na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony, natomiast nie przewiduje upoważnienia do zawierania kolejnych umów dotyczących tej samej nieruchomości. W związku z powyższym na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, wymagana jest zgoda Rady Miejskiej. Zgodnie z przepisem art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy wymaga zgody Rady Miejskiej.
W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy i Miasta Mirosławiec.

Głosowanie:
Za-6
Przeciw-0
Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy i Miasta Mirosławiec.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8  do niniejszego protokołu.

Ad. 8
Interpelacje i zapytania Radnych.
W niniejszym punkcie nie zostały złożone żadne interpelacje i zapytania radnych.

Ad.9
Wnioski i oświadczenia Radnych.
W niniejszym punkcie nie zostały złożone żadne wnioski i oświadczenia radnych.

Ad.10
Zamknięcie posiedzenia Komisji.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej Janusz Beer  o godz. 11.20  zamknęła  24  posiedzenie Komisji.

 

Powiadom znajomego