W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

NFORMACJA BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 25 czerwca 2021 r.  o wynikach konsultacji społecznych dotyczących wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków inwentarskich wraz z infrastrukturą techniczną dla 1996 sztuk tuczników (279,44 DJP) zlokalizowanych na działce oznaczonej nnr 93/3, obręb ewidencyjny 0027 Jabłonowo, gmina Mirosławiec 

 
INFORMACJA BURMISTRZA MIROSŁAWCA

z dnia 25 czerwca 2021 r. 

o wynikach konsultacji społecznych dotyczących wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków inwentarskich wraz z infrastrukturą techniczną dla 1996 sztuk tuczników (279,44 DJP) zlokalizowanych na działce oznaczonej nnr 93/3, obręb ewidencyjny 0027 Jabłonowo, gmina Mirosławiec 

Na podstawie § 13 uchwały Nr XXXVIII/320/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zasad i trybu konsultacji społecznych  z mieszkańcami Gminy Mirosławiec oraz Zarządzenia nr 104 Burmistrza Mirosławca z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie konsultacji społecznych dotyczących wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków inwentarskich wraz z infrastrukturą techniczną dla 1996 sztuk tuczników (279,44 DJP) zlokalizowanych na działce oznaczonej nr 93/3, obręb ewidencyjny 0027 Jabłonowo, gmina Mirosławiec z późn. zm.

podaje się do publicznej wiadomości sprawozdanie z konsultacji społecznych

1.    Konsultacje zostały przeprowadzone zgodnie z uchwałą Nr XXXVIII/320/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zasad i trybu konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Mirosławiec w dniach od 27 listopada 2020 r.  do  27 maja 2021 r.

2.    Odbiorcami konsultacji byli mieszkańcy gminy Mirosławiec.

3.    Ogłoszenie o konsultacjach zostało zamieszczone  w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.miroslawiec.pl), na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mirosławcu i tablicach ogłoszeń w sołectwach.

4.    Termin zgłaszania uwag od 27 listopada 2020 r. do  27 maja 2021 r.

5.    Przebieg konsultacji  nadzorował Sekretarz Gminy i Miasta Mirosławiec oraz Pracownik ds. ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa.

6.    W dniu 20 maja 2021 r. o godz. 16.00 w świetlicy wiejskiej w Jabłonowie odbyło się spotkanie otwarte z mieszkańcami. W spotkaniu uczestniczyło 20 osób, w tym Inwestor i przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Mirosławcu.

7.    Podczas spotkania otwartego uczestnicy zgłaszali następujące uwagi:

─         do miejsca inwestycji (działka nr 93/3) prowadzi droga gminna gruntowa, która obecnie stanowi dojazd do pól uprawnych. Mieszkańcy obawiają się uszkodzenia drogi oraz zniszczenia przepustów drogowych w wyniku zwiększonej częstotliwości przejazdów samochodów ciężarowych obsługujących planowaną inwestycję;

─         odległość od najbliższej zabudowy (500-600 m) jest zbyt mała -uciążliwości związane z odorem;

─         spadek wartości nieruchomości ze względu na bliską lokalizację fermy;

─         mieszkańcy zwrócili uwagę na zagospodarowanie gnojowicy poprzez jej wywóz na sąsiednie tereny pól uprawnych (Inwestor podpisał umowę                     z Gospodarstwem Rolnym w Lubnie, którego pola uprawne zlokalizowane są w bliskiej odległości od miejscowości Jabłonowo, jak i samej chlewni), niepokój wzbudza czas na talerzowanie gnojowicy – 24 h (uciążliwość odorowa);

─         wskazanie uciążliwości związanej z odorem na podstawie istniejących ferm w Dobinie, Górnicy; 

─         zgłoszono uwagę co do ilości sztuk tuczników - 1996  (279,44 DJP),                     a konieczności uzyskania pozwolenia zintegrowanego i celowego pominięcia tej procedury przez Inwestora;

─         lokalizacja obiektu turystycznego – Zagroda Żubrów odległość od chlewni wynosząca ok. 900 m, brak występowania pasów zieleni oddzielającej inwestycję od miejscowości, negatywny wpływ na turystów;

8.    W trakcie trwania konsultacji społecznych do Urzędu Miejskiego w Mirosławcu wpłynęło 28 formularzy konsultacyjnych:

Burmistrz Mirosławca

/-/ Piotr Pawlik

Powiadom znajomego