W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Konkurs plastyczny dla mieszkańców na "EKO- RZEŹBĘ" organizowany w ramach projektu pod nazwą "Kompleksowe działania edukacyjne w zakresie gospodarki odpadami dla mieszkańców powiatu wałeckiego".

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „Eko – Rzeźba”

 

Postanowienia wstępne

 1. Organizatorem konkursu jest Gmina i Miasto Mirosławiec, Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
 2. Konkurs rozpoczyna się 18 września 2019 r. i trwać będzie do 14 października 2019 r.
 3. Temat prac konkursowych brzmi: „Eko - Rzeźba”.
 4. W konkursie mogą brać udział mieszkańcy gminy i miasta Mirosławiec.
 5. Celem konkursu jest propagowanie wśród mieszkańców prawidłowych zachowań proekologicznych, ze szczególnym naciskiem na segregowanie odpadów.

 

Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. Praca konkursowa ma być przestrzenną pracą plastyczną, przedstawiającą postać, wykonaną w dowolnej technice, z wykorzystaniem materiałów, które można segregować i utylizować (szkło, plastik, papier, itp.). Praca nie może przekroczyć wielkości 180 cm.
 2. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej nieopublikowanymi.
 3. W konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń w imieniu osób trzecich.
 4. Uczestnik konkursu przekazując pracę oświadcza, że przysługuje mu prawo majątkowe i osobiste do przekazanej pracy.
 5. Każdy z uczestników może przekazać tylko jedną pracę.
 6. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi: imię i nazwisko miejsce zamieszkania. Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu. Prace niepodpisane nie będą zakwalifikowane do konkursu.
 7. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 8. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie nie zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.
 9. Prace konkursowe należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu w pokoju nr 3 do dnia 10 października 2019 r.

 

Przebieg konkursu, wyniki i nagrody

 1. W terminie do dnia 11 października 2019 r. , jury powołane przez organizatora konkursu, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu w każdej z powyższych kategorii.
 2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.
 3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia  14 października 2019 r. poprzez ogłoszenie zawierające tytuły nagrodzonych prac oraz imiona i nazwiska zwycięzców.
 4. Nagrodą główną w konkursie jest nagroda pieniężna w wysokości 500 zł brutto.
 5. Dodatkowo przyznane będą nagrody za drugie 300 zł brutto i trzecie miejsce 200 zł. brutto
 6. Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.

 

Postanowienia końcowe

 1. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy oraz jej fotografii w miejscu i czasie wybranym przez organizatora.
 2. Autorzy zgadzają się na powyższą publikację.
 3. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
 4. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie www.miroslawiec.pl
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do:

a) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.

b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,

c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac,

d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.

 

Załączniki

Powiadom znajomego