W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania, w formie darowizny nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Mirosławiec

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 28 maja 2024 r.
w sprawie nieodpłatnego przekazania, w formie darowizny  nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Mirosławiec


Na podstawie art. 13 ust. 2 i 2a, art. 6 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344, 1113, 1463 i 1506) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala co następuje:
§ 1. Wyraża zgodę na nieodpłatne przekazanie w formie darowizny nieruchomości gruntowej  oznaczonej geodezyjnie jako działka o nr 655/3 o pow. 0,0962 ha, położonej w Mirosławcu, obręb ewidencyjny Mirosławiec, dla której Sąd Rejonowy w Wałczu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KO1W/00013666/4 na rzecz Powiatu Wałeckiego na cel publiczny z przeznaczeniem na budowę, utworzenie i funkcjonowanie placówki opiekuńczo-wychowawczej - rodzinnego domu dziecka.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
W dniu 2 maja 2024 r. do Burmistrza Mirosławca wpłynęło pismo Zarządu Powiatu Wałeckiego w sprawie nieodpłatnego przekazania w drodze darowizny na rzecz Powiatu Wałeckiego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mirosławiec na cel związany z budową, utworzeniem i funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka (RDD) w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Nasz nowy dom". Projekt zakłada budowę nowego budynku, który będzie spełniał normy budynku pasywnego w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Celem projektu jest stworzenie nowej infrastruktury RDD - która zostanie przeznaczona dla co najmniej sześciorga dzieci (dziewczynki/chłopcy) przebywających w pieczy zastępczej.
Wybrany wariant jest najlepszy pod względem lokalizacyjnym, ponieważ lokalizacja na działce w centrum miasta Mirosławiec na terenie zabudowy jednorodzinnej zapewni możliwość integracji z lokalną społecznością. Położenie działki zapewnia bezpośredni dostęp do usług administracyjno-ekonomicznych i edukacyjnych. Lokalizacja zapewnia dostępność do komunikacji zbiorowej i miejsc użyteczności publicznej. Działka o powierzchni 950 m2 umożliwi wydzielenie stref rekreacyjnych i gospodarczych.
Przekazanie nieruchomości  na rzecz Powiatu Wałeckiego pod budowę i funkcjonowanie RDD jest zasadne, ponieważ powstanie takiego obiektu umożliwi przeniesienie dzieci z terenu gminy Mirosławiec i Powiatu Wałeckiego przebywające obecnie w instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie całej Polski do miejsca ich urodzenia do środowiska, z którego pochodzą. W ten sposób będzie możliwa jednocześnie praca z dziećmi i ich biologicznym i rodzicami, którzy mieszkają w Mirosławcu lub na terenie Powiatu Wałeckiego i praktycznie nie mają kontaktu ze swoimi dziećmi. Dzięki realizacji inwestycji w Mirosławcu realizowana będzie zasada deinstytucjonalizacji, a więc świadczone będą usługi w społeczności lokalnej zapewniające pierwszeństwo indywidualnych potrzeb dzieci w sposób zapewniający im kontrolę nad ich życiem i decyzjami.
Zgodnie z art. 13 ust 2 i 2a ustawy o gospodarce nieruchomościami  nieruchomość może być przedmiotem darowizny na cele publiczne, a także przedmiotem darowizny dokonywanej między Skarbem Państwa a jednostką samorządu terytorialnego, a także między tymi jednostkami. W umowie darowizny określa się cel, na który nieruchomość jest darowana. Darowizny nieruchomości stanowiącej własność jednostki samorządu terytorialnego dokonuje jej organ wykonawczy - za zgodą rady.
Umowa darowizny zostanie zawarta w formie aktu notarialnego, w którym zostanie określony cel na realizację którego nieruchomość będzie darowana. 
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Powiadom znajomego