W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Projekt uchwały w sprawie delegowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu do Społecznej Komisji Mieszkaniowej

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 28 maja 2024 r.
w sprawie delegowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu do Społecznej Komisji Mieszkaniowej


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ) i art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 725) w związku z § 13 ust. 2 uchwały Nr LIV/409/2023 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mirosławiec (Dz. Urz. Woj. Zachpom. z 2023 r. poz. 2068 ) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:
§ 1. Deleguje się radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu do Społecznej Komisji Mieszkaniowej w osobach:
1. ..............................
2. ..............................
3. ..............................
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Mirosławcu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tj. Dz. U. 2023 r., poz. 725) rada gminy uchwala zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Rada Miejska w Mirosławcu  uchwałą Nr LIV/409/2023 z dnia 30 marca 2023 r. określiła zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mirosławiec (Dz. Urz. Woj. Zachpom. z 2023 r. poz. 2068). Na podstawie powyższej uchwały Rada Miejska  może delegować od 1 do 3 przedstawicieli ze swojego składu do składu Społecznej Komisji Mieszkaniowej, której zadaniem jest społeczna kontrola wniosków złożonych o najem lokali mieszkalnych. Społeczna komisja mieszkaniowa składa się maksymalnie z 7 osób.  Komisję powołuje się na okres kadencji Rady Miejskiej.
Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

Powiadom znajomego