W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia delegatów Gminy Mirosławiec do Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R-XXI

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 28 maja 2024 r.
w sprawie wyznaczenia delegatów Gminy Mirosławiec do Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R-XXI


Na podstawie art. 70 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz § 7 ust. 2 Statutu Celowego Związku Gmin R-XXI, Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:
§ 1. Do Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R-XXI wyznacza się:
1. Burmistrza Mirosławca - Piotra Pawlika.
2. Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Środowiska w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu - Kamilę Chałupczak.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
Gmina Mirosławiec w IV kwartale 2023 r. przystąpiła do Celowego Związku Gmin R-XXI.
Zgodnie z art. 70 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w skład zgromadzenia wchodzą wójtowie gmin uczestniczących w związku; Statut może przyznawać określonym gminom więcej niż jeden głos w zgromadzeniu a dodatkowych przedstawicieli wyznacza rada gminy.
Zgodnie z § 7 ust. 2 Statutu Celowego Związku Gmin R-XXI w skład Zgromadzenia wchodzi po dwóch przedstawicieli gmin uczestniczących w Związku, w tym Wójt (Burmistrz, Prezydent) tych gmin oraz wyznaczony przez Radę Gminy (Miasta) przedstawiciel.
W związku z rozpoczęciem nowej kadencji samorządu po wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego, które odbyły się 7 kwietnia 2024 r. zachodzi potrzeba ponownego wyznaczenia przedstawicieli Gminy Mirosławiec w Celowym Związku Gmin R XXI.   
Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

Powiadom znajomego