W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania, określenia składu ilościowego i osobowego oraz przedmiotu działania Komisji Polityki Społecznej Rady Miejskiej w Mirosławcu

UCHWAŁA NR LI/   /2023
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 30 stycznia 2023 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania, określenia składu ilościowego i osobowego oraz przedmiotu działania Komisji Polityki Społecznej Rady Miejskiej w Mirosławcu


Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz § 32 ust. 1 Uchwały Nr XLIV/358/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mirosławiec (Dz. Urz. Woj. Zachpom. z 2018 r. poz. 4498) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr I/8/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie powołania, określenia składu ilościowego i osobowego oraz przedmiotu działania Komisji Polityki Społecznej Rady Miejskiej w Mirosławcu, wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1; [Znacznik nowelizacyjny]      
a) wprowadzenie do wyliczenia, otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Powołuje się Komisję Polityki Społecznej w składzie 6 osób”,
b) po punkcie 4 dodaje się pkt 5, w brzmieniu:
             5) Izabela Garan
§ 2. Traci moc Uchwała Nr XLVIII/364/2022 z dnia 29 listopada 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania, określenia składu ilościowego i osobowego oraz przedmiotu działania Komisji Polityki Społecznej Rady Miejskiej w Mirosławcu.
-  [Zakończenie nowelizacji aktu]       
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
Zgodnie z przepisem art. 21 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym Rada Gminy ze swojego grona może powoływać stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy.
W związku z przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Mirosławcu dnia 22 stycznia 2023 r. uzupełnia się skład ilościowy z 5 do 6 osób oraz skład osobowy poprzez dodanie do jej składu Panią Izabelę Garan.

Powiadom znajomego