W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Projekt uchwały w sprawie wykazu wydatków, które w 2022 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego

UCHWAŁA NR L/ /2022
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 29 grudnia 2022 r.
w sprawie wykazu wydatków, które w 2022 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego


Na podstawie art. 263 ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414), Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się wykaz wydatków, które w 2022r. nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz określa się ostateczny termin dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie, zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w § 1 w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 3. Środki na wydatki ujęte w wykazie, o którym mowa w § 1 są gromadzone na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego jednostki samorządu terytorialnego.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie
Ustalenie wydatków, które w 2022 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego według planu finansowego stanowiącego załącznik nr 2 spowodowane jest przesunięciem na 2023 r. terminu realizacji zadań wyszczególnionych w załączniku nr 1, w odniesieniu do których podpisane zostały umowy lub dokonany został wybór wykonawcy (poz. 1-14) zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r., poz. 1710 ze zmianami).
W ramach niewygasających wydatków ze środków ochrony środowiska wydatkowane będą niżej wyszczególnione zadania:
1) zadanie inwestycyjne (poz. 1-2) - "Przebudowa stacji wodociągowych i ujęć wody wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w Mirosławcu Górnym i w Bronikowie" - dokumentacja - 4.890,00 zł,
2) zadanie inwestycyjne (poz. 11) - "Modernizacja przepompowni ścieków sanitarnych zlokalizowanej na działce nr 834 przy ul. Sprzymierzonych w Mirosławcu - dokumentacja - 39.667,50 zł.

Załączniki

Powiadom znajomego