W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy

UCHWAŁA NR L/  /2022
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 29 grudnia 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) i art. 13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 oraz z 2022 r. poz. 1846 i 2185)  uchwala się, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie umowy dzierżawy na cele rolnicze, na okres 9 lat dla następujących nieruchomości gruntowych:
a) części działki o nr geodezyjnym 41/3, o pow. 0,3139 ha, położonej w miejscowości Toporzyk, obręb ewidencyjny Toporzyk 0003, zapisanej w księdze wieczystej o nr KO1W/00037340/7, zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1;
b) działki o nr geodezyjnym  76/5, o pow. 0,3314 ha położonej w miejscowości Piecnik, obręb ewidencyjny Piecnik 0025, zapisanej w księdze wieczystej o nr KO1W/00028619/8, zgodnie z załącznikiem graficznym nr 2;
c) działki o nr geodezyjnym  24/3, o pow. 1,3700 ha, położona w miejscowości Piecnik, obręb ewidencyjny Piecnik 0025, zapisanej w księdze wieczystej o nr KO1W/00028619/8,zgodnie z załącznikiem graficznym nr 2.
 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UZASADNIENIE
Uchwała nr XXI/131/2008 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Mirosławiec w §9 upoważnia Burmistrza Mirosławca do zawierania umów na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony, w przypadku nieruchomości przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod tereny rolne. Wskazane w uchwale działki leżą na terenach, na których nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirosławiec działki figurują jako tereny rolnicze i w takich celach są wykorzystywane.  W związku z powyższym na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, wymagana jest zgoda Rady Miejskiej. 
Dzierżawcy poszczególnych nieruchomości zostaną wyłonieni w drodze przetargu. 
W związku z powyższym podjęcie stosownej uchwały jest uzasadnione.

Załączniki

Powiadom znajomego