W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu.

UCHWAŁA NR XLVI/   /2022
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 30 września 2022 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu.


Na podstawie art.18b ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:
§ 1. Nie uwzględnia się w całości petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu z przyczyn określonych w uzasadnieniu uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej, który
zawiadomi wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia.

Uzasadnienie
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu.
W dniu 31 lipca 2022 roku do Rady Miejskiej w Mirosławcu wpłynęła petycja w sprawie  utworzenia  Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu.
Zgodnie z art. 9 ust.2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz.870) petycja złożona do organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego jest rozpatrywana przez ten organ. Natomiast zgodnie z art.18b ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) rada gminy rozpatruje skargi na działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych; wnioski oraz petycje składane przez obywateli; w tym celu powołuje komisję skarg, wniosków i petycji.
Na posiedzeniu w dniu 2 września 2022 r. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Mirosławcu zapoznała się ze złożoną petycją rozpatrując ją w następujący sposób.
Rada Miejska w Mirosławcu powołała uchwałą Nr XXX/258/2013 z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie powołania Młodzieżową Radę Miejską w Mirosławcu i nadała jej statut ( Dz. Urz. Woj. Zachpom. z 2013 r. poz. 2484), link do niniejszej uchwały:
https://bip.miroslawiec.pl/uchwala/2744/uchwala-nr-xxx-258-2013-rady-miejskiej-w-miroslawcu-z-dnia-28-maja-2013-r-w-sprawie-powolania-mlodziezowej-rady-miejskiej-w-miroslawcu-i-nadania-jej-statutu
Młodzieżowa Rada Miejska w Mirosławcu wg przedmiotowej uchwały wybierana była spośród  uczniów Gimnazjum z Zespołu Szkół w Mirosławcu i funkcjonowała w latach 2013-2018. Jednakże w związku z likwidacją gimnazjów inicjatywa w zakresie działalności Młodzieżowej Rady Gminy  wygasła. Młodzież ze szkół podstawowych dotychczas nie wyraziła zainteresowania przeprowadzenia kolejnych wyborów do rady. Należy zaznaczyć również, że w Gminie Mirosławiec nie ma szkół ponadpodstawowych, więc młodzież wyjeżdża na czas nauki do innych miast, co z pewnością  ma wpływ na brak zainteresowania działalnością w Młodzieżowej Radzie Miejskiej w Mirosławcu.
W trakcie dyskusji członkowie Komisji podkreślali, że podejmowanie działań zmierzających do zwiększenia aktywizacji młodzieży w zakresie działalności społecznej samorządu terytorialnego stanowi istotną formę działania gminy, jednakże na dzień dzisiejszy w Gminie Mirosławiec występuje brak środowisk młodzieżowych zainteresowanych pracą w Młodzieżowej Radzie Miejskiej oraz złożonych wniosków w tym zakresie.
Mając na uwadze, że żadne ze środowisk młodzieżowych Gminy Mirosławiec nie wykazało się w ostatnich latach inicjatywą funkcjonowania młodzieżowej rady Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rekomenduje Radzie Miejskiej w Mirosławcu, aby ta nie uwzględniła petycji w całości.
Mając na uwadze powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

Powiadom znajomego