W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Projekt uchwały w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia .................... 2022 r.
w sprawie  zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 i 583) w zw. z art. 12 ust. 4 i 5 oraz art. 98 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 682, 683 i 684) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Określa się zakres pomocy przeznaczonej na wsparcie obywateli Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przebywających na terenie Gminy Mirosławiec.
2. Pomoc, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
1) tymczasowe zakwaterowanie;
2) zapewnienie wyżywienia, w tym wyżywienia zbiorowego;
3) organizowanie pomocy humanitarnej, w tym transportu darów;
4) zapewnienie środków czystości i higieny osobistej, odzieży i żywności oraz innych produktów niezbędnych do udzielania pomocy;
5) wspieranie procesu adaptacji, integracji oraz aktywizacji zawodowej;
6) zapewnienie realizacji zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami,
7) zapewnienie finansowania przejazdów środkami transportu publicznego oraz transportu do miejsc zakwaterowania, szpitali i innych miejsc związanych z realizacją pomocy wymienionej w pkt 1-6.
§ 2. Formy i tryb udzielania pomocy w zakresie wskazanym w § 1 określa Burmistrz Mirosławca.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 24 lutego 2022 r.

UZASADNIENIE


W dniu 24 lutego 2022 r. doszło do ataku Rosji na terytorium Ukrainy, który zmusił Ukraińców do masowego opuszczania swojego kraju w poszukiwaniu bezpieczeństwa i schronienia w innych państwach. Część obywateli Ukrainy przybyło również do Gminy Mirosławiec.
Przedłożony „projekt uchwały” ma na celu stworzenie możliwości prawnej udzielania  pomocy obywatelom Ukrainy przez Gminę i wydatkowania na ten cel środków budżetowych.
Wejście w życie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz.U. 2022 poz. 583) – zwana dalej ustawą, w art. 12 ust. 4 tejże ustawy stworzył możliwość udzielenia pomocy obywatelom Ukrainy przez samorząd, z własnej inicjatywy, w zakresie posiadanych środków. 
Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy, do określenia zakresu udzielanej pomocy obywatelom Ukrainy uprawniona jest Rada Miejska.
Podjęcie przedmiotowej uchwały przez Radę Miejską w Mirosławcu w proponowanym brzmieniu zapewni możliwość udzielania pomocy obywatelom Ukrainy.

Załączniki

Powiadom znajomego