W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Projekt uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale nr XXXVIII/290/2021 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie wykazu wydatków, które w 2021 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego

UCHWAŁA NR XL/   /2022
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 30 marca 2022 r.
w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale nr XXXVIII/290/2021 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie wykazu wydatków, które w 2021 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego


Na podstawie art. 263 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583), Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku nr 1 do uchwały nr XXXVIII/290/2021 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie wykazu wydatków, które w 2021 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego, dokonuje się sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej, w ten sposób, że:
1. w poz. 19 w kolumnie "Zadanie" słowo "Mirosławcu" zastępuje się słowem "Piecniku",
2. w poz. 20 w kolumnie "Zadanie" słowo "Piecniku" zastępuje się słowem "Mirosławcu".
§ 2. W pozostałym zakresie ww. uchwała nie ulega zmianie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 4. Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UZASADNIENIE
do uchwały nr XL/   /2022
 Rady Miejskiej w Mirosławcu 
z dnia 30.03.2022r.

W związku z zaistniałą omyłką pisarską w uchwale nr XXXVIII/290/2021 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie wykazu wydatków, które w 2021 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego, zmienia się treść załącznika nr 1, w ten sposób, że sprostowaniu podlega oczywista omyłka pisarska w:
a) poz. nr 19 zadanie o brzmieniu;   
"Laboratoria Przyszłości - dostawa - zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową w Mirosławcu" 
otrzymuje brzmienie;
 "Laboratoria Przyszłości - dostawa - zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową w Piecniku",
b) poz. nr 20 zadanie o brzmieniu;   
"Laboratoria Przyszłości - dostawa - zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową w Piecniku" 
otrzymuje brzmienie: 
"Laboratoria Przyszłości - dostawa - zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową w Mirosławcu".
W treści zadań wystąpiła oczywista omyłka pisarska dotycząca nazwy zadania "Laboratoria Przyszłości" realizowanego przez jednostki. Szkoła Podstawowa w Mirosławcu realizuje zadanie na kwotę 118.800,00 zł a Szkoła Podstawowa w Piecniku realizuje zadanie na kwotę 30.000,00 zł.
W związku z powyższym konieczna jest zmiana brzmienia załącznika nr 1 uchwały.

Załączniki

Powiadom znajomego