W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Projekt uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego o zmianę rodzaju miejscowości.

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia .................... 2022 r.
w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego o zmianę rodzaju miejscowości.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz art. 8 ust. 1-2 i ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1443) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:
§ 1. Postanawia się wystąpić do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego z wnioskiem o zmianę rodzaju miejscowości: „Nieradz, część miejscowości Hanki” na "Nieradz, osada".
§ 2. Treść wniosku stanowi załącznik do uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie
Na podstawie postanowień art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1443), urzędowa nazwa jest ustalana, zmieniana lub znoszona na wniosek Rady Gminy, na której obszarze jest położona miejscowość.
Celem wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego z wnioskiem o zmianę rodzaju miejscowości Nieradz, część wsi Hanki, na Nieradz, osada jest potrzeba doprowadzenia do zgodności stanu faktycznego ze stanem prawnym. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r.  w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2021 r. poz. 1368) dla miejscowości, która jest „częścią innej miejscowości” nie prowadzi się odrębnej numeracji porządkowej. Miejscowość Nieradz wg wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części jest „częścią wsi Hanki” i posiada nadane numery nieruchomości w ilości 4 numerów. W celu zachowania dotychczasowej numeracji porządkowej miejscowości Nieradz i uniknięcia kosztów finansowych dla budżetu Gminy Mirosławiec i mieszkańców,  podjęto działania zmierzające do zmiany rodzaju miejscowości Nieradz na „osadę”.
Wobec powyższego przedłożony projekt uchwały uznaje się za zasadny.

Załączniki

Powiadom znajomego