W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Projekt uchwały w sprawie "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mirosławiec na lata 2022 - 2026"

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 24 lutego 2022 r.
w sprawie "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mirosławiec na lata 2022 - 2026"


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834), oraz art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 172) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala co następuje:
§ 1. Uchwala się "Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mirosławiec na lata 2022 - 2026" w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 

UZASADNIENIE
Na podstawie art. 2121 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tj. Dz. U z 2022 r. poz. 172) Rada Gminy uchwala wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy, który stanowi średniookresowy (5-letni) dokument planistyczny wspierający samorząd w gospodarowaniu zasobem mieszkaniowym.
Program zawiera następujące elementy:
 - prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy w  
   poszczególnych latach, z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne;
- analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali, z podziałem na kolejne lata;
- planowaną sprzedaż lokali w kolejnych latach;
- źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach oraz wysokość wydatków.
Program odnosi się również bezpośrednio do zadania własnego gminy w zakresie zapewnienia
lokali socjalnych i zamiennych w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych gospodarstw
domowych o niskich dochodach.
Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne. 

Załączniki

Powiadom znajomego