W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Projekt uchwały w sprawie likwidacji Klubu Integracji Społecznej w Mirosławcu

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 28 października 2021 r.
w sprawie likwidacji Klubu Integracji Społecznej w Mirosławcu


Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 176) uchwala się, co następuje:
§ 1. Likwiduje się Klub Integracji Społecznej funkcjonujący w strukturze Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uzasadnienie
W dniu 29 października 2018 r. Rada Miejska w Mirosławcu podjęła uchwałę dotyczącą utworzenia Klubu Integracji Społecznej w Mirosławcu i powierzenia jego prowadzenia Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Mirosławcu. Uchwałę podjęto na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 zm. poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 18 ust.1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. 2016 r., poz. 1828 zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 650). Klub Integracji Społecznej funkcjonował dzięki środkom unijnym pozyskanym na realizację projektu ,,Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec”. Projekt realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII „Włączenie społeczne”. Projekt realizowany był w okresie od 01.09. 2018 r. do 31.10.2020 r. Z końcem 2020 r. kończył się również okres programowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, ogłaszane konkursy ograniczały możliwość finansowania utworzonych Klubów Integracji Społecznej do np. utworzenia nowej pracowni. Ze względu na brak stałej siedziby Klubu Integracji Społecznej byłoby to niemożliwe. W dniu 26.03.2021 r. MGOPS w Mirosławcu zwrócił się do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z prośbą o wykreślenie KIS z rejestru klubów integracji społecznej prowadzonego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Potwierdzenie wykreślenia z rejestru Wojewody Zachodniopomorskiego zgodnie z art. 18a ust. 5 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. otrzymano dnia 12.04.2021 r.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane