W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej "KZN -Zachodniopomorskie" sp. z o.o.

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 29 kwietnia 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie
Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej "KZN -Zachodniopomorskie"  sp. z o.o.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f i g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 i poz. 1378) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:     
§ 1. 1. Wyraża się zgodę na utworzenie przez Gminę i Miasto Mirosławiec spółki pod nazwą  Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN-Zachodniopomorskie" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”, której udziałowcem będzie także  Krajowy Zasób Nieruchomości na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. z 2020 r. poz. 1100 i 2127 oraz Dz. U. z 2021 r. poz. 11).
2. Podstawowym celem gospodarczym Spółki jest budowanie domów mieszkalnych oraz ich eksploatacja na zasadach najmu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 2195 oraz Dz. U. z 2021 r. poz. 11).
§ 2. Gminę i Miasto Mirosławiec wniesie do Spółki w formie wkładu pieniężnego kwotę otrzymaną z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w celu objęcia udziałów w spółce.
§ 3. 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
2. Burmistrz Mirosławca dokona wszelkich formalności prawnych związanych z przeprowadzeniem operacji finansowej i objęcia udziałów w spółce.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
Z dniem 19 stycznia br. weszła w życie ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa, która stwarza korzystne warunki wspierania budownictwa społecznego. Dzięki wprowadzonym zmianom legislacyjnym, zmieniły się m.in. ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości i ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Przepisy wprowadzają m.in. możliwość tworzenia przez Krajowy Zasób Nieruchomości społecznych inicjatyw mieszkaniowych oraz przystępowania do społecznych inicjatyw mieszkaniowych lub towarzystw budownictwa społecznego. Nowe regulacje to również ułatwienia i wsparcie finansowe dla gmin realizujących inwestycje mieszkaniowe.
W wyniku przeprowadzonej analizy oraz spotkań z przedstawicielami  Krajowego Zasobu Nieruchomości oraz Banku Gospodarstwa Krajowego  zaproponowano, żeby planowana  inwestycja w zakresie  budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego przy ul. Akacjowej w Mirosławcu mogła zostać zrealizowana  poprzez utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN – Zachodniopomorskie”. Do spółki oprócz Gminy i Miasta Mirosławiec   planują przystąpić miedzy innymi takie miasta i gminy z obszaru województwa zachodniopomorskiego jak: Polanów, Połczyn Zdrój, Biały Bór, Karnice, Trzebiatów, Pyrzyce, Brojce.
  Jednostki samorządu terytorialnego na podstawie znowelizowanych przepisów ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego mają możliwość ubiegania się u Ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa o udzielenie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. Uzyskiwane w ramach opisanych działań środki gminy przekazywać będą jako wkłady pieniężne spółce z przeznaczeniem na realizację inwestycji mieszkaniowych. Finansowanie pozostałych kosztów realizacji inwestycji będzie organizowane przez spółkę z preferencyjnych kredytów, m.in. Banku Gospodarstwa Krajowego, Europejskiego Banku Inwestycyjnego i partycypacji wnoszonych przez przyszłych najemców. Zgodnie z założeniami do projektu umowy spółki, przydział lokali mieszkalnych w ramach inwestycji poprzedza przeprowadzenie naboru, dokonywane przez gminę uczestniczącą w jej realizacji.
Tworzona koncepcja regionalnych społecznych inicjatyw mieszkaniowych na terenie Polski jest jednym z przyjętych rozwiązań w celu wspierania budownictwa mieszkaniowego. Zgodnie z założeniami planowane przedsięwzięcie przyczyni się do powstania w Gminie Mirosławiec 24 mieszkań na wynajem. Do tworzonej spółki Gmina i Miasto Mirosławiec wniesie aport w postaci części działki nr 987/9 położonej w Mirosławcu przy ul. Akacjowej niezbędnej do realizacji inwestycji mieszkaniowej.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich. 
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały przez Radę Miejską w Mirosławcu jest uzasadnione.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane