W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2021 rok

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 29 kwietnia 2021 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2021 rok


Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz § 7 ust. 1 Uchwały Nr XLIV/358/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mirosławiec (Dz. Urz. Woj. Zachpom. z 2018 r. poz. 4498) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXVI/220/2020 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2021 rok , wprowadza się następujące zmiany:
1) Załącznik otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie


Zgodnie z § 7 ust. 1 Statutu Gminy Mirosławiec (Dz.Urz.Woj.Zachpom. z 2018 r. poz. 4498) Rada działa zgodnie z uchwalonym planem pracy, natomiast ust. 2 mówi, że w razie potrzeby Rada może dokonywać zmian i uzupełnień w planie pracy.
Rada Miejska w Mirosławcu uchwałą Nr III/35/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. przyjęła „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Mirosławiec na lata 2019 – 2021 z  perspektywą na lata 2022 – 2025”.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219) z wykonania programu ochrony środowiska organ wykonawczy gminy sporządza co 2 lata raport, który przedstawia radzie gminy. Aktualny okres raportu z realizacji niniejszego programu obejmuje lata 2019 – 2020. Do opracowania dokumentu niezbędne jest pozyskanie danych z różnych instytucji, tj. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Głównego Urzędu Statystycznego. Dane za rok 2020 w większości są dopiero opracowywane i systematyzowane w poszczególnych jednostkach. 
W związku z powyższym nie ma możliwości rzetelnego opracowania raportu z realizacji programu ochrony środowiska obejmując dane z roku 2020 w przewidzianym wcześniej terminie do maja br., dlatego proponuje się zmianę planu pracy Rady Miejskiej na rok 2021 poprzez przełożenie przedmiotowego raportu na listopad 2021 roku.

Załączniki

Powiadom znajomego