W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 rok

UCHWAŁA NR XXV/  /2020
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 26 listopada 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 rok


Na podstawie art. 18a ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz § 39 ust. 3 i 4 Uchwały Nr XLIV/358/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mirosławiec (Dz. Urz. Woj. Zachpom. z 2018 r. poz. 4498) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XIII/141/2019 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 rok , wprowadza się następujące zmiany:
1) Załącznik otrzymuje brzmienie, jak w załączniku  do niniejszej uchwały. [Znacznik nowelizacyjny]      [Zakończenie nowelizacji aktu]      
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej oraz Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie
Zgodnie z § 39 ust. 3 i 4 Statutu Gminy Mirosławiec (Dz.U. Woj.Zachpom. z 2018 r. poz. 4498) komisja podlega Radzie, przedkładając jej roczny plan kontroli, natomiast § 33 ust. 3 mówi, że Rada może dokonywać zmian w zatwierdzonym planie pracy komisji.
W załączniku do Uchwały XIII/141/2019 Rady Miejskiej w Mirosławcu w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 rok, proponuje się zmianę planu kontroli Komisji Rewizyjnej poprzez skreślenie w miesiącu marcu pkt. 1 w brzmieniu: "Analiza gospodarowania środkami finansowymi wybranej szkoły lub przedszkola za 2019 rok" oraz skreślenie w miesiącu październiku pkt. 1 w brzmieniu: "Analiza wybranej inwestycji". Kontrole zostaną zaplanowane w planie pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2021.
Kontrole Komisji Rewizyjnej nie zostały przeprowadzone ze względu na epidemiologiczną sytuacją w kraju (COVID-19).

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego