W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej dla samorządowych jednostek oświatowych Gminy i Miasta Mirosławiec

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 26 listopada 2020 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej dla samorządowych jednostek oświatowych Gminy i Miasta Mirosławiec


Na podstawie art. 10 a i art 10 b ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 10 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2020 r. poz. 1378), Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXV/219/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej dla samorządowych jednostek oświatowych Gminy i Miasta Mirosławiec, wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie: "§ 1. Wprowadza się wspólną obsługę finansowo-księgową dla następujących jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta Mirosławiec, zaliczanych do sektora finansów publicznych:
1) Szkoła Podstawowa w Piecniku,
2) Samorządowe Przedszkole Słoneczko w Mirosławcu Oddział Zamiejscowy w Mirosławcu Górnym."
2) § 2 otrzymuje brzmienie: "§ 2. Ustanawia się Szkołę Podstawową im. Lotników Polskich w Mirosławcu jako jednostkę obsługującą, natomiast jednostkami obsługiwanymi będą jednostki organizacyjne Gminy i Miasta Mirosławiec, wymienione w § 1."
§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia.


Uzasadnienie


Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 ustawy Prawo oświatowe organ prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada za jej działalność. Do zadań organu prowadzącego należy m.in. zapewnienie obsługi administracyjnej, w tym prawnej, obsługi finansowej, w tym w zakresie wykonywania czynności, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2-6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i obsługi organizacyjnej szkoły lub placówki. W celu wykonywania zadań wymienionych w ust. 1 organy prowadzące szkoły i placówki mogą tworzyć jednostki obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek lub organizować wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną prowadzonych szkół i placówek, o której mowa w ust.1 pkt 4.
W związku z dostosowaniem szkół do nowego ustroju szkolnego Zespół Szkół w Mirosławcu otrzymał nazwę Szkoła Podstawowa im. Lotników Polskich w Mirosławcu, natomiast Zespół Szkół w Piecniku otrzymał nazwę Szkoła Podstawowa w Piecniku.
Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego