W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Projekt uchwałyzmieniającej uchwałę w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2020 r. w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 27 sierpnia 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2020 r. w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 70a ust. 1 oraz 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215), w związku z § 5 i § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1653), Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XIV/144/2019 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2020 r. w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec, załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 27 sierpnia 2020 r.

Lp. Nazwa szkoły, przedszkola Plan dofinansowania do czesnego - kształcenie           w szkołach wyższych            i placówki doskonalenia nauczycieli Plan dofinansowania na pozostałe formy doskonalenia nauczycieli Razem
1 2 3 4 5
1. Szkoła Podstawowa im. Lotników Polskich w Mirosławcu 1 440,00 22 980,00 24 420,00
2. Szkoła Podstawowa w Piecniku 1 685,00 5 305,00 6 990,00
3. Samorządowe Przedszkole „Słoneczko” w Mirosławcu, oddział zamiejscowy w Mirosławcu Górnym  1 500,00 4 270,00 5 770,00
Ogółem   4 625,00 32 555,00
37 180,00

Uzasadnienie


Uchwała dotyczy zmiany podziału środków finansowych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, zgodnie z wnioskami dyrektorów placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Mirosławiec. Zmiana polega na zwiększeniu planu dofinansowania na pozostałe formy doskonalenia nauczycieli, przy jednoczesnym zmniejszeniu o tą kwotę planu dofinansowania do czesnego - kształcenie w szkołach wyższych i placówkach doskonalenia nauczycieli.
Zmiana podziału środków pozwoli na realizację dodatkowych szkoleń rady pedagogicznej w zakresie zdalnego nauczania, warsztatów przedmiotowych oraz przygotowania materiałów szkoleniowych i informacyjnych.
Podziału środków dokonuje się po zasięgnięciu opinii zakładowych organizacji związkowych.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego