W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 27 sierpnia 2020 r.
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) i art.39a ust.3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 910), Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się średnią cenę jednostki paliwa w Gminie Mirosławiec na rok szkolny 2020/2021 w  wysokości:
1) olej napędowy - 4,28 zł/l,
2) gaz - 1,95 zł/l,
3) benzyna - 4,24 zł/l,
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 3. 1. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie 1 września 2020 r.

Uzasadnienie


Zgodnie z art.39a ust.1 Prawa oświatowego - obowiązki, o których mowa w art.32 ust.6 i art.39 ust.4, gmina spełnia poprzez zorganizowanie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów we własnym zakresie albo poprzez zwrot rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców.
Zwrot kosztów jednorazowego przewozu następować będzie w wysokości określonej według ustalonego przez ustawodawcę wzoru, którego jednym z czynników jest średnia cena paliwa w gminie.
Zgodnie z art.39a ust.3 Prawa oświatowego średnią cenę paliwa w gminie określa  na każdy rok szkolny rada gminy, uwzględniając ceny jednostki paliwa w gminie.
Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne i konieczne.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego