W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę i Miasto Mirosławiec porozumienia międzygminnego w sprawie przejęcia wykonania zadania publicznego w zakresie zagospodarowania frakcji energetycznej odpadów komunalnych.

UCHWAŁA NR XXI/   /2020
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia .................... 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę i Miasto Mirosławiec porozumienia międzygminnego w sprawie przejęcia wykonania zadania publicznego w zakresie zagospodarowania frakcji energetycznej odpadów komunalnych.


Na podstawie art. 10, art. 18 ust. 2 pkt 12 w związku z art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie z Gminą Miasto Szczecin wraz z  Gminą Czaplinek, Gminą Połczyn – Zdrój, Gminą Świdwin, Gminą Sławoborze, Gminą Rąbino, Miastem Świdwin, Miastem Szczecinek, Gminą Barwice, Gminą Biały Bór, Gminą Borne Sulinowo, Gminą Grzmiąca porozumienia międzygminnego w sprawie przejęcia przez Gminę Miasto Szczecin wykonania zadania publicznego w zakresie zagospodarowania frakcji energetycznej odpadów komunalnych.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.


Uzasadnienie


Zgodnie z art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym gminy mogą zawierać porozumienia międzygminne w sprawie powierzenia jednej z nich określonych przez nie zadań publicznych.
Porozumienie dotyczy realizacji zadania publicznego w zakresie zagospodarowania frakcji energetycznej odpadów komunalnych w postaci odpadów palnych (paliwo alternatywne) o kodzie 19 12 10 oraz innych odpadów z mechanicznej obróbki odpadów innych niż wymienione w 19 12 11 o kodzie 19 12 12 w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. w Szczecinie.
Zawarcie porozumienia ma na celu optymalizację kosztów funkcjonowania Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. Wardyń Górny. Podjęcie uchwały stanowi wypełnienie zobowiązań Gminy i Miasta Mirosławiec wynikających z przystąpienia do Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. Wardyń Górny tj. uchwały Rady Miejskiej w Mirosławcu Nr XIX/171/2020  z dnia 28 maja 2020 r.
Celem przystąpienia do spółki MPGO przez Gminę i Miasto Mirosławiec było powierzenie spółce zadań własnych gminy związanych z zagospodarowaniem i przetwarzaniem odpadów komunalnych z wykorzystaniem instalacji, urządzeń i wyposażenia Zakładu Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego