W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Mirosławca.

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 25 czerwca 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Mirosławca


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 28 lit. "a" ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) i art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695), Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się Burmistrzowi Mirosławca absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie
Ustawa o samorządzie gminnym stanowi, iż rada gminy kontroluje działalność wójta/burmistrza, powołując w tym celu Komisję Rewizyjną. Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi/burmistrzowi.
Stosownie do art. 271 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie później niż do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy, sprawozdaniem finansowym, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu, informacją o stanie mienia Gminy oraz stanowiskiem Komisji Rewizyjnej.


Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 
Stanisław  Pilc

Załączniki

Powiadom znajomego