W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Projekt uchwały zmieniająej uchwałę w sprawie planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2020 rok

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 25 czerwca 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2020 rok


Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz § 32 ust. 2 Uchwały Nr XLIV/358/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mirosławiec (Dz. Urz. Woj. Zachpom. z 2018 r. poz. 4498) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XIII/140/2019 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2020 rok , wprowadza się następujące zmiany:
1) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. [Znacznik nowelizacyjny]
2) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. [Znacznik nowelizacyjny]
-  [Zakończenie nowelizacji aktu] 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 


Uzasadnienie
Zgodnie z § 32 ust. 2 Statutu Gminy Mirosławiec (Dz.Urz.Woj.Zachpom. z 2018 r. poz. 4498) komisje podlegają Radzie, przedkładając jej plan pracy, natomiast § 33 ust. 3 mówi, że Rada może dokonywać zmian w zatwierdzonym planie pracy komisji.
W załączniku nr 1 Uchwały XIII/140/2019 Rady Miejskiej w Mirosławcu w sprawie planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2020 rok, proponuje się zmianę planu pracy Komisji Gospodarki i Budżetu poprzez skreślenie w miesiącu maju pkt 1 w brzmieniu: "Stan zaawansowania prac inwestycyjnych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec" i wprowadzenie w miesiącu sierpniu. Natomiast w załączniku nr 2 proponuje się zmianę planu pracy Komisji Polityki Społecznej poprzez skreślenie w miesiącu maju pkt 1 w brzmieniu: "Informacja na temat funkcjonowania służby zdrowia na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec za 2019 rok" i wprowadzenie w miesiącu czerwcu.
Komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu nie zostały przeprowadzone w miesiącu maju 2020 roku ze względu na epidemiologiczną sytuację w kraju (COVID-19).

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego