W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2020 rok

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 25 czerwca 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2020 rok


Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz § 7 ust. 1 Uchwały Nr XLIV/358/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mirosławiec (Dz. Urz. Woj. Zachpom. z 2018 r. poz. 4498) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XIII/139/2019 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2020 rok , wprowadza się następujące zmiany:
1) Załącznik otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszej uchwały. [Znacznik nowelizacyjny]
-  [Zakończenie nowelizacji aktu] 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie
Zgodnie z § 7 ust. 1 Statutu Gminy Mirosławiec (Dz.Urz.Woj.Zachpom. z 2018 r. poz. 4498) Rada działa zgodnie z uchwalonym planem pracy, natomiast ust. 2 mówi, że w razie potrzeby Rada może dokonywać zmian i uzupełnień w planie pracy.
Z uwagi, iż w miesiącu maju 2020 roku ze względu na epidemiologiczną sytuację w kraju (COVID-19) nie została przeprowadzona sesja Rady Miejskiej w Mirosławcu dokonuje się przeniesienia na miesiąc czerwiec tematu w brzmieniu: "Informacja na temat funkcjonowania służby zdrowia Gminy i Miasta Mirosławiec za 2019 rok."

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego