W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do spółki Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez objęcie udziałów w spółce.

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia        2020 r.

w sprawie przystąpienia do spółki Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez objęcie udziałów w spółce


Na  podstawie  art.  18  ust. 2  pkt  9  lit.  f ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713)  oraz  art.  9  ust.  1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, 492 i 2020)  Rada  Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Wyraża  się  zgodę  na  przystąpienie  Gminy  i Miasta Mirosławiec  do  spółki prawa handlowego prowadzonej pod firmą:  Międzygminne Przedsiębiorstwo  Gospodarki  Odpadami  Sp. z o.o.  w  Wardyniu  Górnym  oraz  na  objęcie 100 (stu) udziałów o wartości 500 zł (pięćset zł) każdy.
2. Celem    przystąpienia    do    spółki    jest    powierzenie     zadań    gminy    związanych       z   zagospodarowaniem   odpadów   komunalnych   z   wykorzystaniem majątku spółki.
§ 2. 1. Wkład  Gminy  i Miasta Mirosławiec  na  objęcie 100 (stu)  udziałów  o  wartości  50 000,00  zł  (pięćdziesiąt tysięcy złotych)  w  podwyższonym  kapitale  zakładowym  spółki  Międzygminne  Przedsiębiorstwo Gospodarki  Odpadami  Sp. z o.o.  z  siedzibą  w  Wardyniu  Górnym  nastąpi  w  gotówce.
2. Zobowiązanie Gminy i Miasta Mirosławiec z tytułu wniesienia wkładu w wysokości 50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych)  za  objęcie  udziałów,  o  których  mowa  w  §  1  ust.  1  uchwały, zostanie  pokryte z dochodów własnych gminy.
§ 3. Do  złożenia  oświadczenia  w  imieniu  Gminy  i Miasta Mirosławiec  o  przystąpieniu  do  spółki Międzygminne     Przedsiębiorstwo     Gospodarki     Odpadami     Sp. z o.o.  z     siedzibą w  Wardyniu  Górnym  i  objęcia  przez  Gminę  i Miasto Mirosławiec w  podwyższonym  kapitale  tej  spółki 100 (stu) udziałów  o  wartości  nominalnej  50 000,00  zł  (pięćdziesiąt tysięcy złotych)  upoważnia  się  Burmistrza Mirosławca.
§ 4. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UzasadnienieZgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Gminy zapewniają budowę, utrzymanie i eksploatację własnych lub wspólnych z innymi gminami, regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. Obecnie Gmina i Miasto Mirosławiec nie posiada własnej, ani nie jest udziałowcem w takiej instalacji. Przystąpienie do Spółki Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym spowoduje obniżenie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami.
W celu zawarcia aktualnie obowiązującej umowy organizowany był przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów. Po przystąpieniu do Spółki będzie organizowany przetarg tylko na odbiór, a koszty zagospodarowania będą bezpośrednio obciążały Gminę. Obecnie koszty obciążają firmę wywozową, która dolicza do tych kosztów swoje koszty ogólnozakładowe.
 Ceny za przyjęcie odpadów do zagospodarowania przez MPGO w Wardyniu Górnym są niższe dla jej udziałowców. Jako udziałowiec Gmina będzie miała również wpływ na kształtowanie cen za zagospodarowania odpadów.
 Wobec powyższego przystąpienie do Spółki mimo początkowej opłaty w przyszłości przyniesie wymierne korzyści finansowe. Podjęcie uchwały jest zatem zasadne.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego