W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Projekt uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 29 kwietnia 2020 r.
w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, zm. poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz.1815) oraz art. 6l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 zm. poz. 1579, z 2020 r. poz. 150, poz. 284) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec zobowiązani są do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi co dwa miesiące, w następujących terminach:
1) do 25 lutego – za miesiąc styczeń z dołu, za miesiąc luty z góry,
2) do 25 kwietnia  – za miesiąc marzec z dołu, za miesiąc kwiecień z góry,
3) do 25 czerwca – za miesiąc maj z dołu, za miesiąc czerwiec z góry,
4) do 25 sierpnia – za miesiąc lipiec z dołu, za miesiąc sierpień z góry,
5) do 25 października – za miesiąc wrzesień z dołu, za miesiąc październik z góry,
6) do 25 grudnia – za miesiąc listopad z dołu, za miesiąc grudzień z góry.
§ 2. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się na indywidualny numer rachunku bankowego Gminy i Miasta Mirosławiec nadany dla każdego składającego deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXV/223/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 5. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie 1 września 2020 r.

Uzasadnienie


Ustawodawca w art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zobowiązał Radę Gminy do określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym wskazania, czy opłatę uiszcza się z dołu czy z góry.
Dotychczas obowiązujące terminy płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec, uchwalone przez Radę Miejską w Mirosławcu w dniu 28 grudnia 2012 r. pozostają bez zmian.
Uchwała przewiduje, że opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą uiszczane co dwa miesiące.  Taki tryb uiszczania opłat został przyjęty w celu zapewnienia płynności budżetu gminy, a jednocześnie ograniczenia formalności dla mieszkańców (opłata jest wnoszona sześć razy w roku zamiast dwanaście razy w roku).
Mając  na  uwadze  powyższe  okoliczności  podjęcie  przedmiotowej  uchwały w proponowanym brzmieniu jest uzasadnione.

Powiadom znajomego