Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 r.

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

UCHWAŁA NR XIII/    /2019
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) i art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1622 i 1649), Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2019 o kwotę 20.419,00 zł, zmiany zawiera załącznik nr 1.
§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2019 o kwotę 20.419,00 zł, zmiany zawiera załącznik nr 2.
§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 56.797,72 zł, zmiany zawiera załącznik nr 3.
§ 4. Zmniejsza się dotacje podmiotowe udzielane z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych o kwotę 5.000,00 zł.
§ 5. Zmniejsza się dotacje celowe udzielane z budżetu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między  jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie zadań oświatowych o kwotę 1.440,00 zł.
§ 6. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:
a) dochodami w kwocie 31.319.021,31 zł, w tym:
- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 8.212.358,60 zł,
b) wydatkami w kwocie 32.242.136,46 zł, w tym:
- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 8.212.358,60 zł,
c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości 923.115,15 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XIII/    /2019
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 30 grudnia 2019 r.
Zwiększenie dochodów.
Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie  20.419,00 zł z tytułu;
- zrealizowanych dochodów ze sprzedaży działek stanowiących drogi i nie ujętych w planie finansowym. Zwiększenie dochodów w rozdziale 60016 § 0770 w kwocie 30.000,00 zł i aktualizacja planu poprzez zmniejszenie dochodów w rozdziale 70005 § 0770 w kwocie 30.000,00 zł,
- zwiększonych wpływów z opłat za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych w 2019r. (rozdział 71035 § 0690) w kwocie 11.000,00 zł,
- odszkodowania z ubezpieczenia za zgłoszoną szkodę (rozdział 71035 § 0950) w kwocie 7.752,00 zł,
- wykonanych dochodów nieujętych w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Mirosławcu (rozdział 80101 §§ 0830, 0970) ogółem w kwocie 1.667,00 zł,
zgodnie z treścią załącznika nr 1.
Zwiększenie wydatków.
Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie  20.419,00 zł z przeznaczeniem na:
- zakup materiałów do naprawy płotu cmentarza komunalnego (rozdział 71035 § 4210) w kwocie 4.131,00 zł,
- zakup usług odbioru odpadów komunalnych z cmentarzy (rozdział 71035 § 4300) w kwocie 11.000,00 zł,
- zwiększenie planu finansowego wydatków Szkoły Podstawowej w Mirosławcu (rozdział 80101 §§ 4010, 4260) ogółem w kwocie 1.667,00 zł,
- zakup materiałów do naprawy płotu cmentarza zabytkowego (rozdział 92120 § 4210) w kwocie 3.621,00 zł,
zgodnie z treścią załącznika nr 2.
Przemieszczenia wydatków.
Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 30 grudnia 2019r. ogółem w kwocie 56.797,72 zł, z tego na;
- zabezpieczenie środków na bieżący remont dróg gminnych (rozdział 60016 § 4270) w kwocie 1.148,00 zł,
- zakup energii do Przychodni Zdrowia (rozdział 70005 § 4260) w kwocie 1.000,00 zł,
- zakup usług serwisowania oprogramowań na potrzeby Urzędu Miejskiego (rozdział 75023 § 4300) w kwocie 6.603,22 zł,
- zakup usług promocyjnych (rozdział 75075 § 4300) w kwocie 9.844,50 zł,
- zabezpieczenie planów finansowych wydatków w placówkach oświatowych;
1) w Szkole Podstawowej w Mirosławcu (rozdział 80101 § 4010) o kwotę 9.230,00 zł,
2) w Szkole Podstawowej w Piecniku (rozdział 80101 § 3020) o kwotę 4.230,00 zł,
- zakup sznurów i kurtyn świetlnych do  dekoracji bożonarodzeniowych (rozdział 90095 § 4210) w kwocie 24.390,00 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsz świetlicy środowiskowej w Mirosławcu Górnym (rozdział 92109 § 4400) w kwocie 352,00 zł,
zgodnie z treścią załącznika nr 3.


Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij