W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu

UCHWAŁA NR X/   /2019
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 27 września 2019 r.
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. „g” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2019 r., poz. 506, zm. poz. 1309, 1696 ) uchwala się, co następuje:
§ 1. Podwyższa się kapitał zakładowy Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu z kwoty 8 442 500,00 zł ( słownie: osiem milionów czterysta czterdzieści dwa tysiące  pięćset złotych 00/100 gr.) do kwoty 8.487.500,00 zł ( słownie: osiem milionów czterysta osiemdziesiąt  siedem tysięcy  pięćset złotych 00/100 gr.) to jest o kwotę 45 000,00 zł ( słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych i 00/100 gr. )  poprzez utworzenie nowych 90 udziałów o wartości nominalnej 500 zł ( słownie: pięćset złotych ) każdy udział.
§ 2. Nowo utworzone udziały w całości, tj. 90 udziałów po 500 zł każdy o łącznej wartości określonej w § 1,  obejmuje Gmina i Miasto Mirosławiec.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca którego upoważnia się do podjęcia  wszystkich czynności prawnych niezbędnych do podwyższenia kapitału zakładowego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit."g" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy określanie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji poprzez wójta, a także tworzenie, likwidacja i reorganizacja przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek.
Podwyższenie kapitału zakładowego ZECWiK sp. z o.o. w Mirosławcu poprzez wniesienie do spółki z budżetu gminy wkładu pięniężnego o wartości 45 000,00 zł jest niezbędne ze względu na potrzebę realizacji przez ZECWiK sp. z o.o. zadania polegającego na montażu zestawu hydroforowego w Piecniku mającego na celu podniesienie ciśnienia wody w wodociągu w tej miejscowości.


Powiadom znajomego