W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 r.

UCHWAŁA NR X/   /2019
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 27 września 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 i 1309) i art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 oraz z 2018 r. poz. 2245) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2019 o kwotę 131.887,00 zł, zmiany zawiera załącznik nr 1.
§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2019 o kwotę 131.887,00 zł, zmiany zawiera załącznik nr 2.
§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 251.933,00 zł, zmiany zawiera załącznik nr 3.
§ 4. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:
a) dochodami w kwocie 29.510.439,77 zł, w tym:
- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 6.874.650,27 zł,
b) wydatkami w kwocie 32.529.456,36 zł, w tym:
- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 6.874.650,27 zł,
c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości 3.019.016,59 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi zaciągniętych pożyczek i z wolnych środków.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr X/    /2019
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 27 września 2019 r.

Zwiększenie dochodów.
Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie  131.887,00 zł na podstawie;
- pisma Ministra Finansów nr ST5.4750.8.2019.g z dnia 13 września 2019r. w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019  (rozdział 75801 § 2920) o kwotę 126.887,00 zł,
- otrzymanej darowizny na realizację projektu - Konkurs Grantowy w ramach Programu „mPotęga" - VI edycja (rozdział 80101 § 0960) w kwocie 5.000,00 zł,
 zgodnie z treścią załącznika nr 1.
Zwiększenie wydatków.
Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie  131.887,00 zł z przeznaczeniem na:
- zwiększenie planu finansowego wydatków Szkoły Podstawowej w Piecniku na realizację projektu Konkurs Grantowy w ramach Programu „mPotęga” VI edycja (rozdział 80101 §§ 4010, 4110, 4120, 4190, 4210, 4240) ogółem w kwocie 5.000,00 zł,
- zwiększenie planów finansowych wydatków na wynagrodzenia w  placówkach oświatowych w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019;
1) w Szkole Podstawowej w Mirosławcu (rozdział 80101 § 4010) o kwotę 85.674,00 zł,
2) w Szkole Podstawowej w Piecniku (rozdział 80101 § 4010) o kwotę 27.522,00 zł,
3) w Samorządowym Przedszkolu „Słoneczko” w Mirosławcu (rozdział 80104 § 4010) o kwotę 13.691,00 zł,
zgodnie z treścią załącznika nr 2.
Przemieszczenia wydatków.
Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 27 września 2019r. ogółem w kwocie 251.933,00 zł, z tego na;
- bieżący remont dróg gminnych, między innymi drogi do Sadowa (rozdział 60016 § 4270) ogółem w kwocie 68.765,00 zł,
- zakup znaków drogowych na ul. Orlą w Mirosławcu (rozdział 60017 § 4210) w kwocie 2.700,00 zł,
- zabezpieczenie środków na uzupełnienie odpisu na ZFŚS i na szkolenia pracowników w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu (rozdział 75023 §§ 4440, 4700) ogółem w wysokości 4.197,00 zł,
- zabezpieczenie środków na wydatki Ochotniczych Straży Pożarnych (rozdział 75412 §§ 3030, 4210) ogółem w wysokości 3.666,00 zł,
- zwiększenie planów finansowych wydatków na wynagrodzenia w  placówkach oświatowych;
1) w Szkole Podstawowej w Mirosławcu (rozdział 80101 § 4010) o kwotę 36.461,00 zł,
2) w Szkole Podstawowej w Piecniku (rozdział 80101 § 4010) o kwotę 11.712,00 zł,
3) w Samorządowym Przedszkolu „Słoneczko” w Mirosławcu (rozdział 80104 § 4010) o kwotę 5.827,00 zł,
- zadanie pn. "Wykonanie instalacji fotowoltaicznej wraz z wymianą instalacji elektrycznej i źródeł światła w budynku Samorządowego Przedszkola „Słoneczko" w Mirosławcu" (rozdział 80104 § 6050) w wysokości 15.000,00 zł,
- zabezpieczenie środków na zakup komputera i niszczarki oraz na zatrudnienie koordynatora projektu przy zadaniu pn. "Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec" (rozdział 85395 §§ 401, 411, 412, 417, 421) ogółem w kwocie 15.605,00 zł,
 zabezpieczenie środków na zakup energii elektrycznej do oświetlania ulic, placów i dróg (rozdział 90015 § 4260) w kwocie 43.000,00 zł,
-  wniesienie kapitału pieniężnego dla spółki ZECWiK (rozdział 90095 § 6030) w kwocie 45.000,00 zł,
zgodnie z treścią załącznika nr 3.


Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego