W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 i 1309) oraz art. 30 ust. 6, 6a, 10, 10a i 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967, z 2017 r. poz. 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1287) uchwala się co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XLVII/280/10  Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli, wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 7 ust. 1 pkt 4 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) wychowawstwo klasy w wysokości 300 zł”
2) w § 7 ust. 1 pkt 4 lit. c otrzymuje brzmienie:
„c) wychowawstwo w grupach przedszkolnych w wysokości 150 zł”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 3. 1. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
2. Uchwała  wchodzi w życie 1 września 2019 r.

Uzasadnienie
Podjęcie niniejszej uchwały jest wynikiem wejścia w życie od 1 września 2019 r. przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.  z 2019 r., poz. 1287). Ustawa w art. 1 pkt 12 wprowadza zmianę do ustawy - Karta Nauczyciela ustalając minimalną wysokość dodatku za sprawowanie funkcji wychowawcy klasy w wysokości 300 zł. Przedmiotowa uchwała w § 1 pkt 1 ustala dodatek za  sprawowanie funkcji wychowawcy klasy w wysokości 300 zł a w pkt 2 ustala dodatek za wychowawstwo w grupach przedszkolnych  w wysokości 150 zł. Przyjęte rozwiązania są korzystniejsze od dotychczas obowiązujących w regulaminie zasad przyznawania dodatku. Wobec powyższego uchwała jako akt prawa miejscowego wchodzi w życie 1 września 2019 r.
Wobec powyższego, przyjęcie uchwały jest uzasadnione.


Powiadom znajomego

Powiadom znajomego