W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Projekt uchwały w sprawie rozwiązania Straży Miejskiej w Mirosławcu

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia .................... 2019 r.

w sprawie rozwiązania Straży Miejskiej w Mirosławcu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500) i art. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 928, poz. 2399, poz. 125) po zasięgnięciu opinii Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie, Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:
§ 1. Rozwiązuje się Straż Miejską w Mirosławcu, funkcjonującą w strukturze organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu.
§ 2. Termin rozpoczęcia likwidacji Straży Miejskiej ustała się na dzień wejścia w życie niniejszej uchwały. Termin zakończenia likwidacji ustala się na dzień 31 maja 2019 r.
§ 3. Traci moc uchwała  nr  XX/176/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie umiejscowienia Straży Miejskiej w strukturze Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Uzasadnienie

Zgodnie z art.4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych rada gminy może rozwiązać straż po zasięgnięciu opinii właściwego terytorialnie komendanta wojewódzkiego Policji, o czym zawiadamia wojewodę. Straż Miejska w Mirosławcu,  jako samorządowa umundurowana formacja jest jednostką umiejscowioną w strukturze organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu. Straż Miejska w Mirosławcu została formalnie umiejscowiona w strukturze organizacyjnej Urzędu uchwałą  nr  XX/176/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie umiejscowienia Straży Miejskiej w strukturze Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu. W  Straży Miejskiej obsadzone jest jedynie stanowisko komendanta straży.
W związku z zamiarem rozwiązania Straży Miejskiej w Mirosławcu  i podjęciem uchwały Nr III/37/2019 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zasięgnięcia opinii Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie o zamiarze  rozwiązania Straży Miejskiej w Mirosławcu, wystąpiono do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie o wyrażenie opinii. Obowiązek ten wynika z art.4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych.
Pismem z dnia 14 lutego 2019 r. nr WP-5230-369/19. Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie  wskazał, że „Straż Miejska może stanowić ważny element systemu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego, dalsze funkcjonowanie Straży Miejskiej w Mirosławcu należy uznać za zasadne”.
Jednakże, Straż Miejska nie spełnia oczekiwań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na terenie Gminy, w szczególności w kontekście zasobów kadrowych jak i kosztów jej utrzymania. Dużo bardziej efektywne wydaje się wspieranie działalności Policji oraz inne działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa Gminy, w tym np. dalszy rozwój sieci monitoringu miejskiego.
Zatem podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

Powiadom znajomego