W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Informacja o XLII posiedzeniu Rady Miejskiej w Mirosławcu

Informuję, iż w dniu 28 czerwca 2018 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego
w Mirosławcu o godz. 10.00
odbędzie się XLII sesja Rady Miejskiej w Mirosławcu

z następującym porządkiem obrad: 


 1. Otwarcie XLII Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XLI Sesji Rady Miejskiej.
 5. Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z międzysesyjnej działalności i informacja gości.
 6. Sprawozdanie nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na XL Sesji Rady Miejskiej.
  1. przyjęcie sprawozdania.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2017  rok:
 1. odczytanie opinii RIO w sprawie wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2017 rok;
 2. opinia Komisji Rewizyjnej na temat informacji o stanie mienia gminy;
 3. opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2017 rok;
 4. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2017 rok.
 1. Absolutorium dla Burmistrza Mirosławca:
 1. wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Mirosławca z tytułu wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2017 rok;
 2. opinia RIO dotycząca wniosku Komisji Rewizyjnej;
 3. opinie Komisji Polityki Społecznej oraz Komisji Gospodarki i Budżetu o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2017 rok;
 4. dyskusja;
 5. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Mirosławca.
 1. Informacja na temat funkcjonowania Ośrodka Kultury w Mirosławcu za 2017 rok.
 1. informacja Dyrektora Ośrodka Kultury;
 2. dyskusja;
 3. przyjęcie informacji.
 1. Informacja na temat funkcjonowania Biblioteki Publicznej w Mirosławcu za 2017 rok.
  1. informacji Dyrektora Biblioteki Publicznej;
  2. dyskusja;
  3. przyjęcie informacji.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania działek należących do Gminy i Miasta Mirosławiec na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Mirosławiec.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXVII/312/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego   w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę i Miasto Mirosławiec.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uznania za użytki ekologiczne terenów administrowanych przez Nadleśnictwo Mirosławiec.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Mirosławca.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2018-2026.
 13. Odpowiedzi na wnioski i zapytania z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 14. Wolne wnioski i zapytania.
 15. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu z okresu między sesjami i sprawy bieżące.
 16. Zamknięcie obrad XLII Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.


Przewodniczący Rady Miejskiej

                          /-/  Piotr Czech

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego