W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Informacja o XLVIII posiedzeniu Rady Miejskiej w Mirosławcu

Informuję, iż w dniu 29 listopada 2022 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu o godz. 13.00 odbędzie się XLVIII sesja Rady Miejskiej w Mirosławcu z następującym porządkiem obrad:1.    Otwarcie XLVIII Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

2.    Stwierdzenie quorum.

3.    Przedstawienie porządku obrad.

4.    Przyjęcie protokołu z XLVII Sesji Rady Miejskiej.

5.  Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z międzysesyjnej działalności i informacja gości.

6.    Sprawozdanie nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na XLVI Sesji Rady Miejskiej. - sprawozdanie

a)    przyjęcie sprawozdania.

7.    Informacja na temat stanu realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2021/2022.

a)    informacja Burmistrza Mirosławca; - informacja

b)    stanowisko Komisji Polityki Społecznej;

c)    dyskusja;

d)    przyjęcie informacji.

8.    Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych przeprowadzonej przez Wojewodę Zachodniopomorskiego: - informacja

a)    przyjęcie informacji.

9. Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych przeprowadzonej przez Urząd Skarbowy: - informacja

a) przyjęcie informacji.

10. Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych przeprowadzonej przez Burmistrza Mirosławca: - informacja

a)    przyjęcie informacji.

11. Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych przeprowadzonej przez Przewodniczącego Rady Miejskiej: - informacja

a)    przyjęcie informacji.

12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania, określenia składu ilościowego i osobowego oraz przedmiotu działania komisji Polityki Społecznej Rady Miejskiej w Mirosławcu.

13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania, określenia składu ilościowego i osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mirosławcu.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

16. Podjęcie uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Mirosławiec na 2023 rok z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami,  o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie. - projekt uchwały

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. - projekt uchwały

18. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Kalisz Pomorski a Gminą Mirosławiec, dotyczącego wykonywania zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego. - projekt uchwały

19. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Wałcz a Gminą Mirosławiec, dotyczącego wykonywania zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego. - projekt uchwały

20. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Mirosławiec w 2023 roku. - projekt uchwały

21. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców. - projekt uchwały

22. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody. - projekt uchwały

23. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu. - projekt uchwały

24. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu. - projekt uchwały

25. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. - projekt uchwały

26. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2022 r. - projekt uchwały

27. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirosławiec na lata 2022-2031. - projekt uchwały

28. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wałczu.

29. Interpelacje i zapytania Radnych.

30. Wnioski i oświadczenia Radnych.

31. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu z okresu między sesjami.

32. Zamknięcie obrad XLVIII sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

                    /-/  Piotr Czech

Powiadom znajomego