W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Informacja o XL posiedzeniu Rady Miejskiej w Mirosławcu

Informuję, iż w dniu 30 marca 2022 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu o godz. 13.00 odbędzie się XL sesja Rady Miejskiej w Mirosławcu z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie XL Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.
2.Stwierdzenie quorum.
3.Przedstawienie porządku obrad.
4.Przyjęcie protokołu z XXXIX Sesji Rady Miejskiej.
5.Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z międzysesyjnej działalności
 i informacja gości.
6.Sprawozdanie nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na XXXVIII Sesji Rady Miejskiej.- sprawozdanie
a)    przyjęcie sprawozdania.
7.Informacja na temat stanu bezpieczeństwa w Gminie Mirosławiec za 2021 rok.:
a)    informacja Burmistrza Mirosławca;
b)    informacja Komendy Powiatowej Policji w Wałczu;
c)    stanowisko Komisji Gospodarki i Budżetu;
d)    dyskusja;
e)    przyjęcie informacji.
8.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Mirosławiec na 2022 rok.- projekt uchwały
9.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirosławiec w 2022 r.- projekt uchwały
10.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat.- projekt uchwały
11.Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc handlu rolników i ich domowników produktami rolnymi lub spożywczymi oraz regulaminu tego handlu.- projekt uchwały
12.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia/ niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie  Gminy Mirosławiec środków stanowiących fundusz sołecki.- projekt uchwały
13.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Mirosławiec wkładu niepieniężnego do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN – Zachodniopomorskie” sp. z o.o.- projekt uchwały
14.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu.- projekt uchwały
15.Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale nr XXXVIII/290/2021 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie wykazu wydatków, które w 2021 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.- projekt uchwały
16.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2022 r.- projekt uchwały
17.Podjęcie uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirosławiec na lata 2022-2031.- projekt uchwały
18.Interpelacje i zapytania Radnych.
19.Wnioski i oświadczenia Radnych.
20.Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu z okresu między sesjami.
21.Zamknięcie obrad XL Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.
 


 

Przewodniczący Rady Miejskiej

               /-/  Piotr Czech

Powiadom znajomego