W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Informacja o XXXIX posiedzeniu Rady Miejskiej w Mirosławcu

 Informuję, iż w dniu 24 lutego 2021 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu o godz. 13.00 odbędzie się XXXIX sesja Rady Miejskiej w Mirosławcu z następującym porządkiem obrad: 


1.Otwarcie XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.
2.Stwierdzenie quorum.
3.Przedstawienie porządku obrad.
4.Przyjęcie protokołu z XXXVIII Sesji Rady Miejskiej.
5.Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z międzysesyjnej działalności
 i informacja gości.
6.Sprawozdanie nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na XXXVII Sesji Rady Miejskiej - sprawozdanie
a)    przyjęcie sprawozdania.
7.    Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego  w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec za 2021 r.: - sprawozdanie
a)    przyjęcie sprawozdania.
8.    Informacja nt. realizacji w 2021 roku Uchwały Nr XXV/215/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Mirosławiec na lata 2017-2021:
a)    informacja Prezesa ZECWiK sp. z o.o. w Mirosławcu;- informacja
b)    stanowisko Komisji Gospodarki i Budżetu;
c)    dyskusja;
d)    przyjęcie informacji.
9.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2022 rok.- projekt uchwały
10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonych w 2021 roku:
a)    przyjęcie sprawozdania.
11. Sprawozdanie z działalności Komisji Gospodarki i Budżetu w 2021 roku:
a)    przyjęcie sprawozdania.
12. Sprawozdanie z działalności Komisji Polityki Społecznej w 2021 roku:
a)    przyjęcie sprawozdania.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirosławiec.- projekt uchwały
14. Podjęcie uchwały w sprawie "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mirosławiec na lata 2022 - 2026".- projekt uchwały
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia / nie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia. - projekt uchwały
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Mirosławiec.- projekt uchwały
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków  ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Mirosławiec uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach.- projekt uchwały
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Mirosławiec na lata 2022-2024.- projekt uchwały
19. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego o zmianę rodzaju miejscowości.- projekt uchwały
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2022r.- projekt uchwały
21. Podjęcie uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirosławiec na lata 2022-2031.- projekt uchwały
22. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa w Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa świetlicy we wsi Toporzyk wraz z zagospodarowaniem terenu” realizowanego z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.- projekt uchwały
23. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.- projekt uchwały
24. Interpelacje i zapytania Radnych.
25. Wnioski i oświadczenia Radnych.
26. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu z okresu między sesjami.
27. Zamknięcie obrad XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu    

  

Przewodniczący Rady Miejskiej

               /-/  Piotr Czech

Powiadom znajomego